66330. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mágneses befogott munkadarabokat megmunkáló szerszámok demagnetizálására

Megjelent 1915. évi február hó 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66830. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás mágnesesen befogott munkadarabokat megmunkáló szerszámok demagnetizálására. ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHES MAGNET-WERK G. M. B. H. CÉG BÉCSBEN, MINT A MAGNET-WERK G. M. B. H. EISENACHI CÉG JOGUTÓDJA. A. bejelentés napja 1913 október hó 22-ike. Elsőbbsége 1912 október hó 25-ike. Szerszámgépek számára való mágneses beí'ogókészüiékek alkalmazása eddig azzal a hátránnyal járt, hogy a befogólap mág­neses mezejének szóródása folytán maga a megmunkáló szerszám is például maró mágnessé vált úgy, hogy az a befogott munkadarab megmunkálásánál keletkező finom forgácsokat visszatartotta. Ezek a forgácsok a megmunkálandó fölület meg­sérülését okozták, minthogy karcolások képződésére adtak alkalmat. A szerszám mágnességének megszüntetése eddig csak a szerszámgép nyugalmi állapotában és a szerszámnak a gépből való eltávolítása után külön mágnességmogszüntető készü­lék segélyével volt foganatosítható. Ennek hatása azonban csnk rövid ideig tartott, minthogy a befogólap áramának első íz­ben való bekapcsolásánál a szerszám is­mét mágneses lett. A találmány ezen nagy hátrányt azál­tal szünteti meg, hogy a szerszám a meg­munkálási időszak egész tartama alatt váltakozó mágneses mező behatása alatt áll. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő elját-ás foganatosítására szolgáló be­rendezés egy foganatosítási alakja példa­képen marógépen való alkalmazása ese­tén van föltüntetve. (P) a mágneses befogólap, amely a megmunkálandó (A) munkadarabot erő­sen fogva tartja (T) a gép munkaasztala és (F) annak marója. A mágnesség meg­szüntető készülék lényegileg a (Cl) elek­tromágnestekercsből áll, amelyen válta­kozóáram vagy lüktető egyenáram megy keresztül. A (Cl) elektromágnestekercshez a mágneses erővonalfolyam tovavezeté­sére szolgáló (C2) szárak csatlakoznak, amelyek (s) sarksarukkal vannak ellátva. A mágneses erővonalfolyamot az (s) sark­saruk akképen vezetik, hogy a váltakozó mágneses mező az (F) maró fogait körül­veszi. (L)) a mágnesség megszüntetésére szolgáló készülék megerősítési helye. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás mágnesesen befogott munkadara­bokat megmunkáló szerszámok demag­netizálására, jellemezve azáltal, hogy a szerszámot a munkadarab megmun­kálásának tartama alatt állandóan váltakozó mágneses mező behatásának vetjüls alá. (1 rajzlap melléklettől.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAP&gTtA

Next

/
Thumbnails
Contents