66318. lajstromszámú szabadalom • Gyógyporosztó- és kapszulázókészülék hozzávaló kapszulákkal

Megjelent 1915. évi január li ó 30-án . MAGY. KIR. SZABADALMI jgffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66318. szám. IV/i. OSZTÁLY. Gyógyporosztó és kapszulázó készülék, hozzávaló kapszulákkal. BAHACSI IMBE GYÓGYSZEBÉSZ-GYAKOBNOK TOKAJBAN. A bejelentés napja 1914 junius hó 17-ike. A gyógyporoknak meghatározott számú adagra való szétosztása a mai kártyaalapo­kon eszközölt módszer mellett hosszadalmas, a levegőbe szálló porrészecskék miatt egész- j ségtelen" és nem is pontos. Az ostya vagy papirkapszulákba való csomagolás szintén nehézkes és egyáltalán nem csiramentes. Jelen találmány ezen hátrányokat azáltal küszöböli ki, hogy egy gyorsan és egyenle­tesen osztó készülék adagolja el a porokat a kapszulákba. A papir vagy ostyakapszulák két részből ragasztatnak össze s hogy ezen eljárás gyorsan és könnyen legyen végez- | hető, a kapszulákból annyi, amennyire az j osztógép be van rendezve, egy lapon van kiképezve s utólagos szétdarabolásuk is egyszerűen elvégezhető. Mellékelt rajz a találmány egy példaké­pem kiviteli alakját ábrázolja és pedig: 1. ábra az ostyakapszulalap fölülnézete, 2. ábra metszet 1. ábra 2—2 vonala sze­rint, 3. ábra a kész ostyakapszula, 4. ábra a papirkapszulalap fölülnézete, 5. ábra .metszet 4. ábra 5—5 vonala sze­rint, 6. ábra a kési kettős papirkapszula, 7. ábra az ostyakapszula ragasztó- és vágó­készülék metszete a 8. ábra 7—7 vonali szerint, 8. ábra ugyanennek fölülnézete, 9. ábra a porlenyomólap oldalnézete­részben metszete, 10. ábra ugyancsak ennek fölülnézete, 11. ábra a porosztókészülék hosszmet­szete, részben nézete, 12. ábra metszet a 11. ábra 12—12 vo­nala szerint kissé nagyobb léptékben, 13. ábra metszet a 12. ábra 13—13 vo­nala szerint és végül 14. ábra metszet a 12. ábra 14—14 vo­nala szerint. A (2) ostyalapot, melyen (3) mélyedések vannak sajtolva, úgy helyezzük el a 7., 6. ábrákon vázolt készülékbe, hogy a (3) mé­lyedések a készülék (9) alsó részének (10)­véseteibe illeszkedjenek. A (12) csukló kö­rül nyitható (11) födélen, mely (18) pánttal zárható (13) nyílások vannak, melyeken át az alább ismertetendő készülék a gyógyporc a (3) mélyedésekbe szórja. Megtöltés után a (11) födelet fö nyitjuk ós a porokat a (21) lapon megfelelően el­helyezett (20) gombok segélyével kissé le­nyomjuk. Azután a (11) födélben is elhelye­zünk egy (2) ostyalapot, amelynek (3) mé-

Next

/
Thumbnails
Contents