66270. lajstromszámú szabadalom • Lúdtömő ketrec

Megjelent 1915. évi- január hó 27-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66270. szám. x/e. OSZTÁLY. Lúdtömő ketrec. TOLLÁR JÓZSEF ÁCSMESTER SEPSZISZENTGYÖRGYÖN. A bejelentés napja 1908 október hó 3-ika. Ludak töméséhez és hizlalásához tudva- i levőleg szükséges azokat egyrészt oly szűk ketrecekben tartani, hogy mozgá­sukban lehetőleg korlátoztassanak, más­részt meg a tömőművelet alkalmával még testüket is lenyomva kell tartani, hogy a tömés ellen ne védekezhessenek. Jelen találmány tárgya mindkét célnak megfelel, amennyiben oly szük ket­recből áll, amelyben az állat az egész hizlalás tartama alatt megmaradhat, amennyiben annak födele mozgathatóan van elrendezve úgy, hogy ennek segélyé­vel az állat le is szorítható, s azonkívül a tömőeledel beáztatására s egyúttal az ivóvíz fölvételére szolgáló edénnyel, valamint az ürülék fölvételére szolgáló eltávolíthatóan elrendezett tartánnyal is föl van szerelve. A találmány tárgya a mellékelt rajzon látható, amelynek 1. ábrája egy kettős ketrec előlnézelét részleges metszetben, 2. ábrája pedig annak fölülnézetét részleges vízszintes metszetben mutatja, míg a 3. és 4. ábra a födélrögzítő-szerkezet­nek egy más változatát tünteti föl met­szetben és fülülnézetben. i A rajzon ábrázolt kettős ketrec*a lúd testalakjának megfelelő alakú (1) fatartá­nyokból áll, amelyek csak igen kevés mozgásszabadságot engednek meg. Elől a lúd nyaka számára (2) rések vannak elrendezve, amelyek előtt a (3) támaszo­kon levehetően elhelyezett (4) eledel-edé­nyek vannak, amelyekben a főként tenge­riből álló tömőeledelt áztatjuk, ill. lágyít­juk, mimellett a fölötte álló víz egyúttal ívóvízként szolgál. Ez edények célszerűen rácsos, és könnyebb tisztítás céljából föl­nyitható födéllel vannak ellátva. A ketrec hátsó oldalán hasonlóképen (5) rések vannak, amelyek alatt (8) veze­tékben járó és tisztítás céljából kihúzható (lásd a 2. ábra baloldalán) fiókok vannak az ürülék fölvételérc. Emellett a ketrec (7) feneke is a fiókok fölött célszerűen ivalakúan ki van vágva, hogy a ketrec belseje be ne piszkolódjék és így az állat tollazata is tiszta maradjon. A lúdnak a tömés tartama alatt való leszorítására szolgál a ketrecnek (11) fogantyúval ellátott és a lúd hátához illeszkedően homorított (10) födele, amely egy fogazásba kapcsolódó kilincsszerke­zet segélyével beállítható és rögzíthető úg}r , hogy lenyomott helyzetében a ludat

Next

/
Thumbnails
Contents