66246. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alacsonyrendű zsírsavsók elegyének előállítására

Megjelent 1^15. évi január lió 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66246. szám. IV/h/l. OSZTÁLY­Eljárás alacsonyrendű zsírsavsók elegyének előállítására. D" EDERER JOSEPH TANÁRSEGÉD MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1914 január hó 30 ika. Elsőbbsége 1913 április hó 22-ike. A találmány tárgyát tevő eljárás ala­csonyrendű zsírsavak sóinak előállítását célozza aprított fából, mint pl. fiirészporból, fahulladékból, a cellulozégyártás céljára szolgáló faanyagból stb. Az eljárás azon a megfigyelésen alap­szik, hogy a fában föltételezett formil-, acetil-, propionil- éa vajsavcsoportok, híg alkáliák, mint pl. kálilúg, nátronlúg, ammó­nia-, szóda- vagy kalciumhidroxidoldat be­hatására, a megfelelő savak sóinak képző­dése közben már közönséges hőfokon és közönséges nyomás alatt választhatók le. Ez a leválasztás még 1:2000 hígítású al­kálioldattal is sikerül. Ebből pedig az kö­vetkezik, hogy a fa színének csekély mé­retű megsötétedésétől eltekintve, látható változást nem szenved. Alacsonyrendii zsírsavaknak, illetve ezek sóinak alkálikus falúgokból való előállítását célzó eljárások már ismeretesek. Ezen el­járások azonbaii a találmány tárgyát tevő eljárástól abban térnek el, hogy azoi. lúgo­kat használják, amelyek a fának natronlúg­gal 100° C. fölötti hőmérsékleteken és a magas hőmérséklet folytán előálló masías nyomásokon való kezelése útján keletkez­tek és ezen kezelési mód következtében az elroncsolt fának nagy részét oldott állapot­ban tartalmazzák. A találmány tárgyát tevő eljárás ezzel szemben közönséges hőmér­sékleten és közönséges nyomáson vagy sű­rített levegővel előidézett nyomás alatt dol­gozik; a fa eközben nem bomlik meg cel­lulózára és ligninanyagra, hanem a savakat a fának erősebb befolyásolása nélkül állít­juk elő. A találmány tárgyát tevő eljárás szerint úgy járhatunk el, hogy aprított fát, pl. fenyő- vagy bükkfaforgácsot a fönt említett alkálikus oldatok valamelyikével, pl. mész­vízzel, közönséges hőmérsékleten, vagy a reakció gyoraí ása céljából mérsékelt mele­gítés közben ég közönséges nyomáson fél napon át hagyunk állani. A kapott lúg le­szűrve és kálciumhidroxiddal ismét telítve, friss fához adható hozzá. Ezen folyamat addig ismételhető, amíg csak a lúg alacsony­rendű zsírsavak sóival az adott hőmérsék­leten telítve nincsen. Azon célból, hogy egyrészt a fát teljesen kihasználhassuk és hogy másrészt lehetőleg koncentrált oldatot kapjunk, célszerűen dif­fúziós-battériát használunk. Vagy úgy járunk el, hogy a battéria egyes részeit fával tölt­jük meg, amelyhez a zsírsavak kitermelendő mennyiségének megfelelő mennyiségű szá­razon megoltott meszet keverünk, vagy pedig úgy, hogy a rekeszeket mészhozag nélkül töltjük meg fával és a lúgot az egyes

Next

/
Thumbnails
Contents