66168. lajstromszámú szabadalom • Időszámláló

Megjelent 1915. évi január hó 12-én. MÁGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66168. szára. Vll/h. OSZTÁLY. Időszámláló. H. ARON ELEKTRICITÁTSZÁHLERFABRIK G. M. B. H. CÉG CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1913 szeptember hó 8-ika. Elsőbbsége 1913 junius hó 9-ike. A mostanáig használt időszámlálókat vagy közvetlenül külön csatlakozószorítók vagy dugók segélyével kapcsolták a vezeték-be­rendezésre. A jelen találmány értelmében a csatlakozókontaktusok izzólámpatalp alak­ban vannak kiképezve. Az időszámláló tehát rendes izzólámpatalppal van ellátva, mely az időszámlálónak a vezetékberendezésre való kapcsolása céljából izzólámpafoglalatba csavarható be. Az izzólámpatalp segélyével való bekapcsolás az egész vezetékberende­zést egyszerűsíti és ezenkívül azzal az előnnyel jár, hogy megtérítési időszámláló­ként való alkalmazásánál az izzólámpatalp a becsavarásnál a foglalatból világítási áram elvezetését megakadályozza. A mellékelt rajzon az időszámláló példa­képen vett kiviteli alakja «Edison» csavar­menetekkel van föltüntetve. SZABADALMI IGÉNY. Időszámláló, azáltal jellemezve, hogy a csatlakozókontaktus izzólámpatalpnak van kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) PAUA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA SUü^fc ) si.

Next

/
Thumbnails
Contents