66155. lajstromszámú szabadalom • Eljárás organos savanhidrideknek, ill. anhidrideknek a megfelelő savak elegyének előállítására

' Megjelent 1915. évi január hó 9-én. MAG\. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66155. szám IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás orgános savanhidrideknek, illetve anhidridek és a megfelelő savak elegyének előállítására. DR MÜLLER RICHÁRD IGAZGATÓ EILENBURGBAN ÉS DEUTSCHE CELLULOIDFABRIK CÉG LEIPZIGBEN. A bejelentés napja 1914 február hó 6-ika. Elsőbbsége 1913 deeember bó 20-ika. A találmány tárgya orgános savanhydri­deknek, illetve anhydridek és a megfelelő savak elegyének előállítására vonatkozik. Azt találtuk, hogy száraz acetátokból, mint pl. nátrium- és kálciumacetátból ecet­savanhydrid majdnem teoretikus termelési hányaddal állítható elő, ha ezen acetátok fölött salétromsavanhydrid gőzeit, melyet pl. foszforpentoxyd és salétromsav egy­másrahatásának útján állítunk elő, vagy pedig nitrogénoxydok és levegő vagy oxi­gén elegyét vezetjük el. A nitrogénoxydo­kat pl. füstölgő salétromsavnak hevítése vagy nátriumnitritnek megbontása útján valamely savval, mint pl. ecetsavval, kén­savval, stb. vagy híg salétromsavnak meg­bontása útján fémekkel, mint pl. réz és j ólom vagy nitrátok, amint pl. ólomnitrát i báriumnitrát stb. izzítása útján állítottunk elő. Az acetát a gőzöket mindezen esetek­ben teljesen és fölmelegedés közben abszor­beálja, mimellett ecetsavanhydrid, illetve ha a gázok vagy az acetát nem voltak egé­szen szárazok, ecetsavanhydrid és ecetsav elegye képződik, míg az acetát kvantitative nitráttá alakul át Az így kapott nitrátot és ecetsavanhydridet. illetve nitrátot, anhydri­det és ecetsavat tartalmazó elegyből az anhydrid- és ecetsavkivonás vagy vákuum­ban való hevítés útján közel teoretikus mennyiségben állíthatók elő. A kapott ecet­savanhydrid, illetve ennek ecetsavval való elegye nitrogénoxydokat csak nyomokban tartalmaz, amelyektől acetátok fölött való desztillálás útján könnyen megszabadítható. Acetátok, butirátok, propionátok elegye, amint ez pl. a szürke mészben (Graukalk) előfordul, ezen savak anbydridjeinek ele­gyét szolgáltatja. Oly módon is dolgozhatunk, hogy a leve­gővel vagy oxigénnel kevert nitrogén­oxydokat vagy a salétromsavanhydridet a megfelelő orgános savak száraz sóinak ezek­kel reakcióba nem lépő folyadékokban való oldatába vagy szuszpenziójába vezetjük. A találmany tárgyát tevő eljárás szerint az orgános savak anhydridjei ezek sóiból különösen a nitrogén elégetése útján kapott nitrogénoxyd-gázok segélyével igen olcsón állíthatók elő. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás orgános anhydrideknek vagy a meg­felelő savakkal való elegyeinek előállítá-

Next

/
Thumbnails
Contents