66143. lajstromszámú szabadalom • Újítások kombinált egyengető és vastagsági gyalugépeken

tett (c) asztallapokat a kívánt helyzetbe ! állítjuk be és a csavaranyákat megszorít­juk, ezáltal az asztallapokat minden irányban rögzítettük. A (c) asztallapnak félretolt helyzetben való biztosabb alátámasztására a gép oldalán á (h) konzoltartó van alkalmazva, amelyben marótengely ágyazható; ezen marótengely a marófejjel az asztallap félretolt helyzetében az (i) nyíláson át emelhető föl. A (j) a vastagsági gyalúberendezés asztallapja, amely a (k) kézikerék forga­tása által kúpkerékáttétel és az (1) csavar­orsók segítségével emelhető és sülyeszt­hető. A (j) asztal közepén, félszélességé­ben a kihúzható (m) betétlappal van el­látva, amelynek célját "már említettük. Az (m) betétlap alatt a tetőgerincalakú (n) forgácsvezeték van elrendezve. A (b) késtengely végére hosszlyuk fúrót lehet rászerelni, miáltal a kombinált gyalúgép univerzális szerszámgéppé válik. A marótengely hajtóműve előnyösen a padló alatt rendezendő el, hogy a gyalu­gép kezelését ne zavarja. A találmány tárgya természetesen szer­kezetileg különböző módokon foganato­sítható anélkül, hogy ezáltal a találmány lényege változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás kombinált egyengető és vastag­sági gyalúgépen, azáltal jellemezve, hogy az egyengető gyalú asztallapja úgy hosszirányban, mint haránt irányban eltolhatóan van a gyalugép állványán ágyazva. 2. Az 1. igényben védett kombinált gyalu­gép foganatosílási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy az eltolható asztallap vezetéke a gépállványon hosszirány­ban vezetett lécből, valamint ezzel mereven összekötött és az asztallap tartókeretének haránthasítékain át­nyúló csavarorsókból áll úgy, hogy az íisztallap a csavarorsók segítségével a beállított helyzetben egyszerre minden irányban rögzíthető. 3. Az 1. igénypontban védett kombinált gyalúgép foganatositási alakja, azáltal jellemezve, hogy az eltolható asztal­lapnak félretolt helyzetben való bizto­sabb alátámasztására alkalmazott kon­zoltartóban marótengely van ágyazva. 4. Újítás kombinált egyengető és vas­tagsági gyalúgépen, azáltal jellemezve, hogy a vastagsági gyalúbereudezés asztallapja a késhenger alatt kivehető betétlappal van ellátva. 5. A 3. igénypontban védett kombinált gyalúgép foganatositási alakja, jelle­mezve a vastagsági gyalúberendezés asztallapjának betétlapja alatt elren­dezett forgácsvezeték által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 «É8ZVÉNYTÁRSAAÁű NYOMOÁJA MJOAPM H

Next

/
Thumbnails
Contents