66062. lajstromszámú szabadalom • Eljárás keramikus masszák előállítására

Megjelent 11*14. évi december hó 22-én. K1R. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 66062. szám. XII i. OSZTÁLY. Eljárás keramikus masszák eló'állítására. MOSES TIVADAR KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 október hó 20-ika. A találmány tárgyát tevő eljárás a hul­ladékba kerülő üveg-, kőanyag- és por­cellántörmeléknek oly módon való érté­kesítését célozza, hogy az említett részek keverése által új keramikus massza állít­tatik elő, miután a keverék az alábbiakban leírt gyártási folyamatoknak vettetett alá. Ezidőszerint az üveg-, kőanyag- és por­cellántörmelék csak új alaptömegek pót­lékai gyanánt használtatik és ezen pótlé­kokat csekély mennyiségekben alkalmaz­zák nehogy az előállított termék tartós­sága veszélyeztessék. Teljesen más azonban a termék, hu üveg-, kőanyag- és porcellántörmeléke­ket elegyítünk. Már ismeretes oly eljárás­melynek értelmében csak kőanyag- és porcellántörmelékek dolgoztatnak föl, meghatározott súlyviszonyban új masz­szává. j A találmány szerinti eljárás azonban a ! most említett eljárást fölülmúlja, mert az j üveg hozzáadása az előállítandó masszá- j nak oly strukturát ad, hogy a masszá- j ból készült tárgyak igen fényesre csiszol- i hatók. ' Az eljárás foganatosítására 100 rész porcellántörmeléket, 35 rész köanyag­törmeléket és 20 rész üvegtörmeléket vasmentesen finomra őrülünk és azután a fallemezek előállítására szokásos eljá­rás értelmében továbbkezelünk. Az ége­tésnél az üvegtörmelékből kapott meglá­gyuló üvegliszt, valamint a porcellán- és kőanyagtörmelék mázából kapott liszt az összesülést hatásosan elősegíti. A lényezés céljára a terméket vason előcsiszoljuk kőtárcsákon utáncsiszoljuk és fatárcsákon készre fényezzük. Termé­szetes, hogy a termék nedvesen is formáz­ható, valamint mázzal is ellátható. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás keramikus masszák előállítására, jellemezve azáltal, hogy tetszéssze­rinti összetételű üveg-, kőanyag- és porcellántörmelékeket finoman meg­őrölt állapotban összekeverünk, ismert módon tovább megmunkálunk és ége­tés után fényezünk, vagy tűzben máz­zal látjuk el. pallas részvénytársaság nvomoája 3uoapes1

Next

/
Thumbnails
Contents