66032. lajstromszámú szabadalom • Sütőlapát

Megjelent 1914. évi december hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66032. szám. X/j. OSZTÁLY­Sütőlapát. NAGY BALYI JÁNOS ASZTALOS ÓZDON. A bejelentés napja 1913 szeptember hó 17-ike. Jelen találmány tárgya sülőlapát, mely sajátságos berendezés folytán lehetővé teszi, hogy mindkét oldala használható, amennyiben az egyik, sima oldala a nyers sütemény berakására, a másik ol­dala a kész sütemény kiszedésére való. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két példakép vett foganatosítási alakja van föltüntetve, mé^ pedig az 1. ábrán a lapát egyik foganatosítási példájának fölülnézete lecsappantott, a 2. ábrán pedig fölcsappantott oldal­részekkel látható, a 3. ábrán az 1. ábrához tartozó hom­loknézet van föltüntelve, a 4. ábra a második foganatosítási alak­nak az 1. ábrához hasonló részleges né­zetét mutatja. A lapát (1) lapjával a keskeny (2) ol­dalrészek (3) csuklópánlok segítségével vannak összekötve úgy, hogy a (2) ol­dalrészek a 3. ábrán látható helyzetbe hozhatók, melyben az (1) lapon merőle­gesen állanak, vagy pedig az (1) lap .sík­jába fektethetők át. A (2) oldalrcszek (4) élei az (5) spirális rúgó segítségével egy­mással vannak összekötve, mely rúgó az oldalrészeket a 3. ábrán látható helyzet­ben tartja. Az oldalrészek önként való fölcsapódását a két (6) rúgó akadályozza meg, mely rugók egyik vége a (2) oldal­részliez, másik vége pedig az (1) laphoz van erősítve. A fölcsappantott helyzetben a (6) rúgót az (5) rugók hatásában tá­mogatják. A lapát használatánál a nyers tésztát az (1) lapnak sima, a 3 ábrán alsó ol­dalára helyezzük, mimellett a (2) oldal­részek az (1) lap síkjában fekszenek és a kész sütemények kiszedését, anélkül, hogy a lapátot a kemencéből kivennők, úgy végezzük, hogy a lapátot egyszerűen megfordítjuk és a (2) oldalrészeket a 3. áb­rán látható helyzetbe hozzuk. A (2) ol­dalrészek ekkor a kész süteménynek a berakott még nyers tészta közé való gör­dülését akadályozzák meg. Az új lapát lényeges idő és ennélfogva famegtakarí­tást tesz lehetővé. A 4. ábrán látható példánál csak a két (7) szárny van rugalmasan egymással össze­kötve : a (9) lapát végén elrendezett két (10) rúgó egyik vége egy-egy (7) szárnyon, másik vége pedig a két rúgó közé iktatott (11) húzórúdon van megerősítve, a (10) rugók közül a lapát alsó széléhez vannak meg­erősítve, a (11) húzórúd pedig a (12) mar­kolat (13) mélyedésében fekszik. Ezen el-

Next

/
Thumbnails
Contents