66026. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos,izzólámpák tartóállványainak üvegoszlopán a lencséknek, valamint hasonló üvegtárgyak létesítésére

Megjelent 1914. évi december lió 19-én. MAGY. -fej KIB. SZABADALMI' jlÉjffl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 66026. szám. Vll/h. OSZTÁLY. Berendezés elektromos izzólámpák tartóállványainak üvegoszlopán a lencséknek, valamint hasonTó üvegtárgyaknak létesítésére. JOH. KREMENEZKY CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 5-ike. Elsőbbsége 1913 február hó 19-ike. A találmány elektromos izzólámpák tartó­állványainak üvegoszlopán a lencsék létesí­tésére, valamint hasonló üvegtárgyak alakí­tására szolgáló szerkezetre vonatkozik, mely­ben minden munkadarab egy időszakosai) működtetett keret révén az egyes szerszá­mok mentén egymásután mozgattatik el s j több egymásra következő megmunkálásnak vettetik alá. A találmány értelmében a munkadarabok csoportosan vannak a keretbe befogva s mindegyik csoport munkadarabjai egyidejű­leg vettetnek alá a megfelelő megmunká­lásnak. A rajzon egy oly foganatosítási példa van föltüntetve, mely elektromos izzólám­pák tartóállványainak üvegrúdjain a lencsék létesítésére szolgál. 1. ábra, 3. és 4. ábra a fölülnézetet mu­tató, 2. ábra OA, ill. OB, ill. OC szerinti radiá­lis metszetei. A lépésenként forgatott (1) keréken vagy korongon egymástól egyforma távolságban több (2) szorítófogóból képezett csoportok vannak elrendezve, melyekbe a (3) üveg­rudacskák kézzel úgy fogatnak be, hogy a -kerék síkjára merőlegesen álljanak. E be­fogás pl. a 2. ábra (A) helyzetében történik. A rudacskák befogása után a munkás egy lábit-ó leszorítása révén a kereket két szom­szédos csoport középtávolságának megfelelő darabbal tovább fordítja úgy, hogy az (A) helyzetben volt csoport a (B) helyzetbe jut I (3. ábra); e helyzetben a (3) rudacskák fölső végének közelében (5) lángzók vannak, melyek előtt a rudacskák hossztengelyük körül forgattatnak az (1) kerék (8) tengelyén lazán űlő (9) kerék révén állandóan hajtott (7) kerék közvetítésével, mely a keréknek a (B) helyzetbe való'fordultakor a kerék­küllőben ágyazott (6) kerekével fog össze. A (6) kerék viszont a szorítófogókra erősí­tett (10) fogaskerekeket működteti. Amíg a (B) helyzetben lévő rudacskákat a lángok fölhevítik, az (A) helyzetbe jutott, már len­csékkel ellátott munkadarabokat a munkás a fogókból kiszedi és sima nyers rudacs­kákkal pótolja. Mire ezzel elkészült, a (B) helyzetben lévő rudacskák fölső végük köze­lében már megpuhultak, mikor is a munkás a lábitót újra leszorítja. Mindegyik fogó­csoport alatt egv az (1) kerékkel párhuza­mos konaxiális és együttforgó (11) keréken -a kerekek tengelyével párhuzamosan a (12) nyomókeret van vezetve, melynek a fogókba

Next

/
Thumbnails
Contents