66019. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vetítőfölületek előállítására

Megjelent 1914. évi december lió 19-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66019. szám. lX/h. OSZTÁLY. Eljárás vetítőfölületek előállítására. WIMMER FERENC VILMOS KERESKEDŐ BERLIN-SCHÖNEBERGBEN. A bejelentés napja 1913 jalius hó 19-ike. Elsőbbsége 1912 augusztus hó 10-ike. A jelen találmány tárgya eljárás mozgó­fényképek bemutatására szolgáló veiítő­fölületek előállítására. Az eljárás abban áll, hogy guttaperchahártyát benzinnel vaj^y oly más anyaggal kezelőnk, mely a hártyát oly módon befolyásolja, hogy valamely arra később fölhintendő fémpor a hártyához tapadhat, az ily módon előkezelt gultaperchahártyán azután va­lamely fémport, pl. ezüstöt vagy alumí­niumot dörzsölünk széjjel. Az így kikészí­tett hártya minden további nélkül hasz­nálatba vehető s a tulajdonképeni vetítő­falon kifeszíthető, vagy más alkalmas módon megerősíthető. Az új eljárás folytán a jelenleg hasz­nált alumínium és az úgynevezett gyöngy­fölületek mellőzhetőkké válnak, melyek­kel szemben az új vetítőfőlttletnek az az előnye, hogy kisebb az előállítási és üzem­költsége. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás mozgófényképek bemutatására szolgáló vetítőfőiületek előállítására, azáltal jellemezve, hogy guttapercha­hártyát benzinnel vagy oly más anyag­gal kezelünk, mely a hártyát oly mó­don befolyásolja, hogy. valamely rá­hintett fémpor (pl. ezüst vagy alu­miniumpor) a hártyához tapadhat, melyet azután fémporral hinlünk be, mely azon mint egyenletes fémes be­vonat széjjeldörzsölhető. PAU.A3 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA 0UOAPC6TEV

Next

/
Thumbnails
Contents