66005. lajstromszámú szabadalom • Vasúti kocsilámpa függő gázizzófényhez

egészen áthatol az (a) kéményalsórészen ; (2. ábra). Ezen (b) csőtoldat egy furatába | torkol a (c) keverőcső, mely a kémény bel- j sejével szemben úgy van tömítve, hogy a 1 füstgázok nem hatolhatnak be a (b) cső- í toldatba. A (b) csőtoldatba egy második (e) csőtoldat is torkol, mely egy furat közve­títésével egyrészt a (d) furókával, másrészt a kéményköpenyben elrendezett (f) furattal áll kapcsolatban. i A most leírt berendezés folytán, a füst­gázokon belül mindennemű csavaros kap­csolat elesik, főleg a gázvezeték csatlako­zása egészen azokon kívül foglal helyet. A gázelőmelegítés legkedvezőbb foka azonban az (f és e) furatok megfelelő bő­ségükre méretezésével és az öntött kémény­rész falvastagságának megfelelő megválasz­tásával könnyen elérhető. SZABADALMI IGÉNY. Függélyesen elrendezett injektor-keverő­csővel biró vasúti kocsilámpa függni gázizzófényhez, jellemezve a gáz- és levegőbevezető csatornáknak a sajtolt, vagy öntött alsó lángzókémény furatai­ban, vagy üreges csőtoldataiban való elrendezése által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNY ' AR8ASAG HVOMOAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents