64971. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerék

Megjelent 1914. évi augusztus hó 10-én. MAGY. KIR. SZABADALMI f|Sg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64971. szám. XX/c. OSZTÁLY­Rugalmas kerék. KÖITSCH ALE&SANDER ZENÉSZ WARSZAU-PRÁGÁBAN (JELENLEG BERLINBEN). A bejelentés napja 1913 augusztus hó 22-ike. A találmány tárgya célszerű és egy­szerű szerkezetű rugalmas kerék, amely­nél az effajta kerekeknél bekövetkező be­hajlás nem fordulhat elő. A találmány lényege abban áll, hogy a kerékkoszorú két koncentrikus abroncs­ból készül, amelyeket egymással U-alak­ban egy- vagy többszörösen meghajlított lemezrugók kötnek össze, amely lemez­rugóknak szabadon fekvő U-könyökré­szei a kerék forgásiránya felé vannak irányítva. A találmány tárgyának egy kiviteli pél­dáját föltüntető mellékelt rajzon az 1. ábra a kerék oldalnézete, a 2. ábra a kerékkoszorúnak egy része nagyobb léptékben s a 3. ábra egy lemezrúgónak szemléleti képe. A belső (c) abroncs az (a) agyból ki­induló (b) küllőkhöz van erősítve. A külső (d) abroncs két (e, el) vasabroncs­ból és egy ezek között elrendezett (f) fa­rétegből áll. Esetleg a kerék alkalmazási módjától függőleg az (e) abroncs csupán egy külső fa- vagy gumiréteggel is látható el. A (d) és (c) abroncsokat a belső olda­lukra erősített U-alakban meghajlított (g) lemezrugók kötik egymással össze, ame­lyeknek fölerősítési helyein a rúgó és ab­roncs között (h) korongok vannak közbe­iktatva, hogy az e helyeken ily módon létesített nagyobb köztávolság' folytán pi­szoknak a rúgó és abroncs között való megrekedése megakadályoztassék. A ru­góknak szabadon álló (i) könyökrészei mindig a kerék forgásiránya felé — tehát a megrajzolt jobboldali keréken jobbfelé — vannak irányítva és terheléskor a ter­het fölfogják, amikor is a külső abroncs a belsőhöz képest excentrikusan, azon­ban a függőleges középvonal két oldalán egyformán áll be. Ezek a kerekek nemcsak légpárnás ke­rekek helyett, hanem egyszerű, fa- vagy vaskerekek pótlására is alkalmazhatók s hatásuk az előrehaladás jelentékeny meg­könnyebbítésében valamint a zaj csökke­nésében nyilvánul. SZABADALMI IGÉNY. Rugalmas kerék, azáltal jellemezve, hogy a kerékkoszorú két koncentrikus (c,

Next

/
Thumbnails
Contents