64958. lajstromszámú szabadalom • Ablak- és ajtóhuzatvédőszerkezet

Megjelent 1914. évi augusztus hó I Q-én. MAGY. KíR. SZABADALMI W8$í HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64958. szám. VHl/d. OSZTÁLY. Ablak- és ajtóhuzatvódő szerkezet. R1EGER ÖDÖN ÉPÜLETEK BERENDEZÉSI VÁLLALKOZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 január hó 16-ika. A csatolt rajzon az 1. ábra az alsó (A) ablaktokrészt tünteti föl függélyes metszetben, melyre egész szélességében a (b) fémlap van megerő­sítve, mely utóbbi a (C) ablakszárnyon szintén egész szélességben megerősített (d) fémhüvelybe nyúl: a (C) ablakszár­nyon még az (e) fémrúgó van megerő­sítve. Az ablakbecsukáskor a (b) védőlap érintkezik a (d) hüvellyel, illetve abba beléilleszkedik, az (e) fémrúgó pedig a (b) fémlapra nyomódik, miáltal az ablak­tok és ablakszárny közt lévő hézag telje­sen el van zárva s a légáramlat, bármily erős szél legyen is, nem hatolhat keresztül az ablak és az ablaktok közt lévő hé­zagon. A 2. ábra az (Al) ablaktok fölső részét ábrázolja, szintén függélyes metszetben, amelynek vízszintes hornyába az (a) haj­lított fémvédőlap van erősítve, miáltal egy újabb horony képződik, a nyíló (Cl) szárny becsukásakor, a szárnyon egész szélességében alkalmazott (c) fémnyelv beléilleszkedik a (a) fémvédőlap által kép­zett horonyba, miáltal az ablakszárny és ablaktok közt lévő hézag, szintén jól el van zárva s a légáramlat bármily erős szél legyen is, nem hatolhat keresztül az ablak és az ablaktok közt lévő hézagon, la 3. ábra az ablakszárnyak közép és úgy­nevezett keresztrészét tünteti föl: a rajzon (C2) a jobbra nyíló ablakszárny, melynek szélére egy (c) egyenes fémvédőlap van erősítve akképen, hogy az egy kiálló nyel­vet képez, a baloldali (C2a) szárny szélén, egy hajlított (a) fémvédőlap van alkal­mazva akként, hogy ezen hajlított fémvé­dőlap által ismét egy horony képződik. Ha most az ablakot becsukjuk, a (C2) ab­lakszárnyan lévő (c) fémvédőlap beléil­leszkedik a (C2á) szárnyon az (a) fémlap­pal képezett horonyba, mely összeillesz­kedés által itt is elzárja a légáramlatnak behatolását, bármily erős szél legyen is, mely légáramlat azonban azelőtt a két szárny közti hézagon kényelmesen beha­tolhatott, a 4. ábra az ablaktoknak és szárnyainak jobb és bal oldalrészeit tünteti föl. Az (A2) ablaktok hornyába a T-alakú fekvő fémvédőlap van fölszerelve, mely az ablaktok egész hosszán végigfut s mely fekvő (T-nek) egyik szára akként áll elő kb. 6 mm-re, hogy ha a (C3) ablakszár-. nyat becsukjuk, e kiálló nyelv a (C3),

Next

/
Thumbnails
Contents