64882. lajstromszámú szabadalom • Vízikerékpár

Megjelent 1914. évi julius hó 31-én. MAGY. gfe* KIR. SZABADALMI J[p[j j HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64882. szám. XV/e. OSZTÁLY. Vízi kerékpár. MOLNÁR JÓZSEF GÉPLAKATOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 október hó 8-ika. Jelen találmány tárgya vízi kerékpár, mely egyszerű hajtása, biztos működése, tartóssága és különösen azáltal tűnik ki, hogy az evezők teljesen fölöslegessé van­nak téve, melyeket a csónak két oldalán ágyazott lábhajtású lapátos kerekek pó­tolnak. Lényegében a vízi kerékpár abban áll, hogy a csónakban a kerékpárokhoz ha­sonlóan lánc és lánckerekek útján lábbal hajtott lapátos kerekek a csónakot a kor­mányzás ismert módja mellett tetszőle­ges irányba mozgatják, mimellett a haj­tás egyenletességéről lendítő kerekek al­kalmazásával gondoskodva van. Mellékelt rajz a találmány szerinti vízi kerékpárt egy foganatosítási alakjában példaképen mutatja be. Az 1. ábra oldalnézet és a 2. ábra fölülnézet. A (a) vízi kerékpár oldalaiba a (b) ten­gely van megfelelően ágyazva, melynek két végére a (c) lapátos kerekek vannak szerelve. Ezen lapátos kerekek a (d) bur­kolat által vannak részben befödve. A (b) tengelyre a mozgás egyenletességét biztosító (e) lendítőkerekek vannak ékelve. A csónak fenekéhez erősített (f) ágyazásban a (g) karok elforgathatok, melyeknek végén az ismert (h) pedálok vannak megerősítve. A hajtószerkezet előtt az (1) szék van megerősítve, míg a személyszállításra az (m, m') padok szolgálnak. A (h) pedálnak lábbal való leszorítása által a (g) karok és az ezek tengelyére ékelt (i) lánckerék forgásba jön és a (j) lánc útján a (k) lánckerék, vele együtt a (b) tengelyhez erősített (c) lapátos ke­rekek is forgó mozgásba hozatnak, mi­nek folytán a csónak a forgás iránya és az (n) kormány beállítása szerint el­mozog. Az új vízi kerékpár a föltüntetettől el­térően természetesen még más alakokban is állítható elő, a találmány elvének meg­tartása mellett. SZABADALMI IGÉNY. Vízi kerékpár, jellemezve azáltal, hogy a csónak mindkét oldalán lapátos kere­kek vannak elrendezve, melyek lánc­kerekek és lánc segélyével lábhajtás útján hozatnak forgásba oly célból, hogy a vízi kerékpár a forgatás iránya és a kormány beállítása szerint tetsző­legesen elmozgatható legyen. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPeSTBH

Next

/
Thumbnails
Contents