64866. lajstromszámú szabadalom • Légszivattyú

Megjelent 1914. évi julius hő 31-én. MAGY. rfAjs Kia SZABADALMI WS$ HIVATAL SZABADALMILEIRAS 64866. szám. XXI/c. OSZTÁLY Légszivattyú. SOCIÉTÉ DES PRODUITS & APPAREILS VINCIT CÉG VELENCZÉBEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 8-ika. Jelen, találmány tárgya fecskendökészü- | lékekhez való légszivattyú és célja az ilyen készülékeknél szokásos gumi lábfá­kat, amelyek igen gyorsan elhasználód­nak pótolni. A találmány főismérve lé­nyegileg abban áll, hogy a dugattyúnak a szivattyúhenger belsejében való egyenes vonalú mozgását tengelyirányban veze­tett dugattyúrúd biztosítja, mely rúd egy­úttal a dugattyúlöket határolására szol­gál. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak két példaképeni kiviteli alakját mu­tatja, még pedig: az 1. ábra a szivattyú hosszmetszetét és a 2. ábra egy második kiviteli alak függé­lyes metszetét, amely pipere célokra szol­gáló fecskedőhöz való. A szivattyú lényegében két (A) és (B) részből áll, melyek közül az (A) rész a szivattyúhengert és a másik (B) rész a dugattyút képezi. A dugattyú fölső (G) részén bőrből készített (D) tömítőgyűrű van elrendezve, amely (K) nyílással van ellátva, melyen keresztül a szivattyúhen­gerbe levegő áramol, ha a dugattyút az (E) rúgó fölső helyzetéből újból legalsó | helyzetébe mozgatja, minthogy a tömítő­gyűrű ezen mozgás közben az 1. ábrán szakadozott vonallal föltüntetett helyze­tet foglal el. Az (A) szivattyúhenger tengelyirányú csőalakú (I) toldattal van ellátva, mely­ben a (G) rúd fölső végén megerősített (H) csavar feje mozoghat. A (G) rúd' alsó végén hengeralakú toldattal bír, melynek fölső kiálló része a fémből készült (R) alátéttárcsán nyugszik, mely tárcsa a (D) tömítőgyűrűt a dugattyún rögzíti; a toldat alsó része áthatol a dugattyú falán és azt, amint az 1. és 2. ábra mutatja egy feszítőcsavar rögzíti. A csőalakú (I) toldatra, belsejében (F) golyószeleppel ellátott összekötödarab van fölcsavarva, melyre a szivattyút a folyadéktartályra erősített tulajdonképeni fecskendőkészülékkel összekötő gumicső van erősítve. Ha a dugattyút ide-oda mozgatjuk, amit az (E) rúgó elősegít, akkor az (F) szele­pen túl lévő levegő visszaszoríttatik. Amint a rajzból világosan látható, a (B) dugattyú mozgása a vezetett (G) dugatty­rúd folytán az (A) szivattyúhengerben

Next

/
Thumbnails
Contents