64838. lajstromszámú szabadalom • Készülék hús, főzelék stb. szeletelésére

Meegjlent 1914. évi julius hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KlR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64838. szám XVIII/d. OSZTÁLY Készülék hús, főzelék stb. szeletelésére. MARX CARL JULIUS KERESKEDŐ ÉS GELBRICH EMIL RE1NHARD TECHNIKUS CHEMN1TZBEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 26-ika. A találmány tárgya oly gép, mellyel a húst először széles darabokra s azután a darabokat szeletekre lehet vágni. A találmány lényegében abból áll, hogy a húst először késekkel ellátott korong­gal darabokra vágjuk s ezen darabokat egy vezetőpályán korongkésekkel sürün ellátott késhengerhez juttatjuk, hol a da­rabokból szeletek vágatnak. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteli alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a készülék oldalnézetben, a 2. ábrán az A—B sík szerinti metszet­ben, a 3. ábrán a daraboló késkorong s a 4. ábrán ennek C—D síkban való met-é szete. A (22) forgattyúval ellátott (2) főten­gelyre a (7) késekkel fölszerelt (3) ko­rong van fölerősítve, amelyhez a húst az (1) gépállványzatnak (4) kivágásán ke­resztül az (5) vezetővályú segítségével toljuk, mely utóbbi az (1) állványzathoz a (6) csavarokkal van erősítve. A (7) ké­sek által leszelt hús vagy főzelékdarabok a (15) mozgó s a (20) helytálló vezetőlap által vezetve a (13) és (14) késkorongok­kal fölszerelt (10) és (11) késhengerpár­hoz jutnak, hol a kések a szomszéd hen­ger kis helyei közé jutnak. A húsdarabok a (15 és 20) vezetőlapok közt nem rekedhetnek meg, mert egy a (17) tengelyen lévő (16) bütykös korong a (15) vezetőlapot állandóan himbálja. A késhengerek forgatása a (2) főten­gelyről a (8, 9, 10) fogaskerekek útján történik, míg a (16) bütykös korongot a (19) és (23) fogaskerékpár mozgatja. SZABADALMI IGÉNY. Gép hús, főzelék stb. szeletelésére, jelle­mezve egy késekkel ellátott forgó daraboló késkorong által s egy egy­másnak késtérközeibe nyúló korong­késekkel fölszerelt s a daraboló kés­korong tengelyéről áttétel útján haj­tott szeletelő késhengerpár által, mi­mellett a daraboló s a szeletelőszer­kezetet összekötő vezetőpályák egyike a húsdarabok megrekedésének meg­gátlása céljából bütykös korong által lengethetően van elrendezve. (1 rajzlap melléklettel. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JYOMOAJA BUDAPESTEM.

Next

/
Thumbnails
Contents