64818. lajstromszámú szabadalom • Higienikus abrakostarisznya

Megjelent 1914. évi julius hó 29-én. MAGY. gtat KIR SZABADALMI jBE^ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64818. szám. X/e. OSZTÁLY. Higiénikus abrakos tarisznya. DE MARIA GIOVANNI BATTISTA LOVASKAPITÁNY S. MARIA CAPUA VETEREBEN. A bejelentés napja 1913 március hó 28-ika. A jelen találmány tárgya lovak és más | állatok számára való abrakos tarisznya. Az eddigelé ismert abrakos tarisznyák annak közvetkeztében, hogy . az állat a tarisznya száját fejével eldugja és Így a levegő beáramlását megakadályozza, megnehezíti az állat légzését. Azonfölül pedig, miután azí állat az abrak egy részét elfogyasztotta, nem fér hozzá a mélyeb­ben fekvő abrakhoz, hacsak gondozója a tarisznya által fölemelve nem tartja, | ami nemcsak időveszteséget okoz, hanem fölötte kényelmetlen is. Ezeket a hátrányokat kiküszöböli a je­len találmány, amely szerint az abrakos tarisznya úgy van berendezve, hogy az állat egyrészt evés közben lélegzésre min­dig elegendő levegőt kap, másrészt az ab­rakot mindig könnyen eléri anélkül, hogy gondozójának folytonosain mellette állni s a tarisznyát fölemelve tartani kellene. Az állat tehát egész nyugodtan ehetik és mivel továbbá szabadon vehet lélegze­tet, a tarisznyát legföljebb tajtékjával ned­vesíti, azaz sokkal kevésbbé piszkítja be. A tarisznya több, erős vászonból vagy más alkalmas, előnyösen mosható anyag- 1 ból készült darabból van összevarrva I | vagy más módon összeerősítve, és fölső valamint elülső részén lyukakkal van el­látva, amelyeknek szélei be vannak szegve és fémmel vagy effélével befog­lalva. Megtöltése után a tarisznyát tetsző­legesen hozzákötött szíj segítségével úgy akasztjuk az állat fejére, hogy a lyugga­tott részek az állat orrlyukaival szembe kerüljenek. A tarisznyán csattok vagy effélék vannak, amelyekbe a fejre akasz-I tott vagy más alkalmas módon elrende­zett szíj beakasztható, hogy ily módon a tarisznya fenekét etetés közben akként emelhessük, hogy a mélyebben fekvő abrak följebbre jusson s egyúttal előre tolódjék az állat szájához, s így annak ne kelljen az abrakot keresgélnie. A találmány tárgyának egy példabeli kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl. Az 1. ábra az abrakos tarisznya fölülné­zete, a 2. ábra annak nézete az egyik oldalrol tekintve, teljesen leeresztett fenékkel, míg a 3. ábra a másik oldalról való nézete 1 fölemelt fenékkel. I Az (1) zacskó több jól összevarrt erős

Next

/
Thumbnails
Contents