64816. lajstromszámú szabadalom • Gyújtóelegy gyufafejek számára

Megjelent 1914. évi julius hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 64816. szám. Il/s. OSZTÁLY­Gyújtóelegy gyufafejek, számára. BRYANT & MAY LIMITED CÉG LONDONBAN. A bejelentés napja 1912 decembei hó 4-ike Elsőbbsége 1911 december hó 7-ike. Gyufafejek gyújtóelegyének készítésénél eddig, kötőanyag gyanánt, általában enyvet alkalmaztak. Az enyvnek azonban az a nagy hátránya van, hogy bizonyos, a gyújtóelegynek készítésénél egyébként cél­szerűen alkalmazható anyagokkal reakcióba lép és így ez ezen anyagoknak használatá­val készült gyújtóelegynek hatékonyságát csökkenti. Bizonyos viszonyok között az enyv, a gyújtófejen, oly kemény bevonatot képez, hogy a fej, a gyufának megyújtásá­nál, széthasad és arról kis részecskék pat­togzanak le. Az általánosan használt kötőanyagok (gumi, keményítő, dextrin stb.) közül egy­némelyik (gumi) igen drága, másika pedig (a közönséges keményítő) gyufafejeknek készítésére alkalmatlan. A jelen találmányt képező gyújtóelegy­nek kötőanyaga enyv, dextrin, gumi stb. helyett vagy ezek mellett a keményítőnek acetylszármazékai. Kötőanyag gyanánt fő­leg acetylkeményítő pl. a feculose név alatt ismert és keményítőnek jégecettel való keverésénél keletkező termék használható, de lehet az ecetsav anhyridnek vagy acetylkloridnak a keményítőre gyakorolt hatásánál keletkező terméket is alkalmazni. Kötőanyag gyanánt más, organikus savak­nak hatása alatt keletkező keményítőszár­mazékok is használhatók pl. a keményítő­nek hangyasavval való kezelésénél kelet­kező formiat. Ép így használhatók az ösz­szes, a keményítőből organikus savakkal keletkező keményítőszármazékok, melyek megolvasztott vagy más állapotban eléggé képlékenyek és a gyújtóelegynek készíté­sére használt • más anyagokkal reakcióba nem lépnek. Ha acetylkeményítőt vízzel keverünk és a keveréket 80—93° C. hőmérsékletre föl­hevítjük, akkor ez a keményítő eléggé kép­lékennyé válik. Az így nyert tömeget, le­hűtése után, újból megolvaszthatjuk ós a gyufafejek gyújtóelegyének készítésére ugyanúgy használjuk föl, mint az enyvet, dextrint vagy más kötőanyagot. Az acetyl­keményítőnek, olcsóságán kivül, még az a nagy előnye is van, hogy a fejnek elégése után igen finom és szép hamu marad hátra. Bár a feculose és a keményítőnek más savszármazékai az enyvnek, dextrinnek vagy más kötőanyagoknak helyettesítésére teljesen alkalmasak, bizonyos esetekben, ne hogy a fej, a gyöngébb kötő erő miatt, erősebb dörzsölésnél leváljék a gyufáról, az acetylkeményítő mellett célszerűen másj szívósabb kötőanyagot is lehet alkalmazni. A következő két példa az ezen kötő-

Next

/
Thumbnails
Contents