64812. lajstromszámú szabadalom • Jelzőberendezés

Megjelent 1914. évi julius hó 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI B®|ir HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64812. szám. VII/j. OSZTÁLY-Jelzőberendezés. ACCUMULATOREN-FABBIK ACT1ENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 május hó 19-ike. Elsőbbsége 1913 március hó 14-ike. Jelen találmányunk tárgya optikai jelek adására szolgáló berendezés, mely az (a) tartályból áll. Utóbbiban egy elektromos áramforrás (előnyösen accumulatorok) van elrendezve. Tetszőleges kapcsolóbe­rendezés, pl. a (b) dugókontaktus és a (c) kábel segítségével a (d) izzólámpa van az áramforrással összekötve. Ezen áram­körben ezenkívül a könnyen működtet­hető (e) kapcsoló van elrendezve, mely nyomógomb alakjával bír. Az izzólámpa ismeretes berendezéssel, pl. az (í) para­bolikus reflectorrál van körülvéve, azon célból, hogy sugarait párhuzamos, vagy igen hegyesszögű nyaláb alakjában meg­határozott pontra vesse. A berendezésen azonkívül még a (g) irányzókészülék van elrendezve, melynek irányzóvonala a sugárnyaláb tengelyével párhuzamos. Az izzólámpa, a reflektor, az irányzóle­rendezés és kapcsoló a berendezés köny­nyebb, kényelmesebb kezelhetése céljá­ból a (h) fogantyún vannak megerősítve. SZABADALMI IGÉNY. Jelzőberendezés, azáltal jellemezve, hogy az áramforrásból, izzólámpából, ezek áramkörében lévő kapcsolóból, a fénysugarak gyűjtésére szolgáló beren­dezésből és irányzóberendezésből áll. (1 rajzlap melléklettel.) PAILAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents