64742. lajstromszámú szabadalom • Gépcsomagok, különösen csomagolt cukorsüvegek lekötésére

Megjelent 1914. évi julius hó 24-én. MAGY. SZABADALMI XíR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64742. szára. XVllI/d. OSZTÁLY. Gép csomagoknak, különösen csomagolt cukorsüvegefcnek körülkötésére. GUTHERZ HERMÁN CUKORGYÁRI IGAZGATÓ SELYPEN A bejelentés napja 1913 augusztus hó 25-ike. A csomagoló papirossal burkolt cukor­süvegeknek eddigi, kézzel történő körül­kötésénél a cukorsüvegeket több ízben is meg kell emelni alapzatukról és egyideig megemelt helyzetben kell tartani, mely munka nagy izomerőt igényel és még erő­teljes emberek is csakhamar annyira ki­merülnek, már kevéssé erőltetett munka­mód mellett is, hogy a munkát félbe kell szakítaniok és azt csak hosszabb szünet után képesek újra fölvenni. Az ebből a cukorgyárakra háramló hátrányok kívá­natossá tették oly eszközök létesítését, amelyek a cukorsüvegek gépi munkával való körülkötését teszik lehetővé. A jelen találmány tárgya ily gép,-amely azonban nemcsak cukorsüvegek, hanem más cso­magok körülkötésére is használható. A rajzon a találmány tárgyának példa­képem kiviteli alakja látható, még pe­dig az 1., 2. és 3. ábra a gép működési mód­jának elvét tünteti föl vázlatosan, a 4. és 5. ábra a gépnek függélyes met­szete, a 10. ábra I—II vonala szerint, nji­mellett a cukorsüveg a 4. ábrán legma­gasabb, az 5. ábrán pedig legmélyebb helyzetében van, a 6. ábra a gépasztal és a forgókorong fö­lü'lnézete, a 7. ábra pedig az asztal alulnézete, amelyből a spárgahozzávezetőcsövek és azok mozgatószerkezete láthatók, a 8. és 9. ábra az 5. ábra III—IV vonalai szerint vett vízszintes metszet, amely a csomózó és vágókészüléknek, valamint a spárgalenyomónak határhelyzeteit lát­tatja, a 10. ábra a 4. ábra V—VI vonala szerinti vízszintes metszet, a 11. ábra a 10. ábra VII—VIII vonala szerint vett függélyes metszet, a 12. ábra a függélyes irányban eltolható kocsi fölülnézete, a 13. ábra a csomózó- és vágókészülék fölülnézete a fölső födölemez eltávolítása után, a 14. ábra ezen készülék oldalnézete, a 15. ábra az oszlopok egyikének fölső része oldalnézetben a dróthozzávezető­csővel és a spárgafeszítőkészülékek egyi­kével, a 16. ábra egy részlet rajza, a 17., 18. és 19. ábrák a csomózó- és vágó­készülék működési módját tüntetik föl, a 20. ábra a spárgafeszítőszerkezetek egyikét mutatja részben oldalnézetben, részben függélyes metszetben, a 21. ábra ugyanaz részben oldalról

Next

/
Thumbnails
Contents