64637. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tisztítási célokra szolgáló kerék előállítására

Megjelent 1914. évi julivis hó 13-án. .MAGY. gfas KIR. SZABADALMI BU HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64637. szám. Xl/e. OSZTÁLY. Eljárás tisztítási célokra szolgáló keverék előállítására. COLVIN MARGARET MAGÁNZÓ GLENBEGBEN. / A bejelentés napja 1913 április hó 22-ike.. Találmányom suróló, mosó tisztító, fehé- j rí tő és pipere keverék előállítására vonat­kozik. Ezen keverék, melyet bármely szap­panba belsőleg belekeverhetünk, friss cit­romléből, gelatinból, fehér viaszból, korpa­léből, terpentinből és vízben feleresztett bojtorjánból (arctium lappa) és violagyökér­ből (az iris paliida tőhajtása) áll. I Ezen keveréket pontosan, vagy megkö­zelítőleg az alább megadott arányokban bármely, a kereskedelemben használatos szappanhoz adjuk és pedig mikor az a gyártás közben langyos folyékony állapot­ban van, vagy miután a szappant keskeny csíkokra vágtuk és melegvízzel folyékonnyá és langyossá tettük. A tapasztalat azt mutatta, hogy ezen al­kotórészeknek a szappanszerű masszához való hozzáadása annak tisztító és fehérítő tulajdonságát növeli, maróerejét csökkenti és azt a legfinomabb textil gyártmányok­kal, gyapjúval, pamuttal vászonnal, vagy selyemmel, vagy a legfinomabb emberi bőrrel szemben is ártalmatlanná teszi, amel­lett pedig a pzappan tömörítésére is szolgál. A következő, megközelítő arányokban való keverés jó eredményeket ad. 1*5% friss citromlé • 4-0% forró vízben oldott zselatin, 1-0% olvasztott fehér viasz, 10-0% kb. l /4 korpa kb. 1 lit. vízben föl­eresztve. l-0% kb. 80 g. violagyökér x /2 lit. víz­ben föleresztve, ; 2-0% terpentin 20-5°/0 keverék ehhez 79'5% szappant adunk. ~100-02%7 A keverék alkotóelemeit akkor adjuk a szappanhoz, midőn ez langyos folyékony állapotban van és keveréssel a szappanba bensőleg bekeverjük. Ezután a masszát a szokott módon ru­dakká, tablettákká, pasztává krémmé, ko­csonyává, emuisióvá, vagy máskép készít­jük ki, mimellett annyi vizet adunk hozzá, amennyi a külömböző végső elkészítéshez szükséges. A finomabb pipere-készítményekhez fag­gyúbázissal biró túlzsirozott szappant hasz­nálunk előnyösen, mimellett a többi alkotó­elemet lényegileg ugyanazon arányokban i adjuk hozzá, mint a közönséges szappan­; hoz. A keverést és a végső elkészítést is 1 az előbbivel azonos módon végezzük.

Next

/
Thumbnails
Contents