64633. lajstromszámú szabadalom • Vizállásszabályozó gázkazánokhoz

Megjelent 1914. évi jtilius hó 13-án. . • K1R. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64638. szám. v/e/a. OSZTÁLY. Vízállásszabályozó gőzkazánokhoz. ZIMMER KÁROLY GÉPKERESKEDÓ NAGYBECSKEREKEN. A bejelentés napja 1913 junius hó 27-ike. Jelen találmány gőzkazánokhoz való vízállásszabályozóra vonatkozik, amely­nél a tápszivattyú gőzvezetékébe rugóval terhelt szelep van beiktatva; ezen szele­pet a kazánban lévő víz fölszínén elren­dezett úszó vezérli úgy, hogy a víz fölszí­nének süllyedésénél az úszó a szelepet nyitja, mire a kazánból gőz áramlik a táp­szivattyú gőzhengerébe és a tápszivattyú vizet szállít a gőzkazánba. Amint a viz fölszíne a rendes magasságra emelkedett, az úszó a szelepet zárja és a tápszivattyú megszünteti működését. A találmány abban áll, hogy a szelep­tányérnak a gőznyomás hatása alatt álló fölületével egyenlő keresztmetszetű sze­leporsó a kazán gőzterével közlekedő kamrába van tömítőszelencén át vezetve úgy, hogy a szelep a változó gőznyomás­tól tökéletesen tehermentesítve van. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja példaképen van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a vízállásszabályozó függőle­ges metszete, a 2. és 3. ábrán a berendezés kazánra rá­szerelve vázlatosan, a 4. ábrán az úszó elrendezésének to­vábbi foganatosítási alakja szintén váz­latosan. A (2) tokban a (9) és (21) kamrák van­nak kiképezve, a (9) kamra a kazán gőz­terével, a (21) kamra pedig a (14) nyílá­son át a tápszivattyú vagy más tápláló berendezés gőzvezetékével közlekedik. A (21) kamrát a (9) kamrával összekötő csatornát a (4) szeleptányér rendes víz­állásnál zárva tartja. A (4) szeleptányér (3) orsója a (15, 16, 17) tömítőszelencén át a (8) kamrába van vezetve, amelyet kifelé a (2) tokra rácsavarolt (1) födél zár el, és amely a (2) tokban kiképezett (5) csatorna által a kazán gőzterével van összekötve. A (3) orsónak a (15, 16, 17) tömítőszelencéből kinyúló része ugyan­olyan keresztmetszetű, mint a (4) szelep­tányérnak a gőznyomás hatása, alatt álló része úgy, hogy a (4) szeleptányér a vál­tozó gőznyomástól tökéletesen tehermen­tesítve van és csak saját súlyának és a (7) rúgónak hatása alatt fekszik föl fész­kére. A (15, 16, 17) tömítőszelence (16) gyűrűje, amely a (17) tömítést és a (15) szorítógyűrüt fogadja be, a (21) kamra falába van becsavarolva és vájattal ellá­tott alsó fölülete következtében egyúttal a (7) rúgó feszültségének szabályozására is alkalmas. A (3) szeleporsó fölső (20) vége előnyösen szögletes keresztmetszetű úgy, hogy az (1) födél lecsavarolása után

Next

/
Thumbnails
Contents