64621. lajstromszámú szabadalom • Acélgolyókon forgó körhagyó

Megjelent 1914. évi julius hó 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI lg® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64621. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Acélgolyókon forgó körhagyó. PÜSPÖKY MIKLÓS KERESKEDŐ KOLOZSVÁRON. ' A bejelentés napja 1913 angnsztns hó 12-ike. Jelen találmány célja: a gépeknél alkal- | mázott körhagyó könnyebb forgásának előmozdítása azáltal, hogy a körhagyó tárcsa külső, illetve a körhagyó gyürü belső homorú keretében szükséghez ké­pest acélgolyók vannak beillesztve, me­lyek forgása által a súrlódás lényegesen csökken. Mellékelt rajzon a találmány az 1. ábrával oldalnézetben, a 2. ábrával elölnézetben, a 3. ábrával keresztnézetben van föl­tüntetve. (F) a körhagyó tengely, mely (G) kör­hagyó tárcsát hozza forgásba. Ezt a (D) és (C) részekből álló körhagyó gyürü I veszi körül. A (G) körhagyó tárcsa és a (CD) gyűrű között elhelyezett (E) acél­golyók a szerkezet forgásakor szintén for­gásba jönnek, miáltal a súrlódás lényege­sen csökkentve van. A körhagyó tárcsa és a gyűrű (a, b) hornyokkal vannak ellátva (lásd a 3. ábrán föltüntetett metszetet), melyekben az (E) golyók ágyaznak. A körhagyó gyűrű (C) és (D) felei tol­datokkal vannak ellátva, melyeket (A, B) csavarok tartanak össze. SZABADALMI IGÉNY. Körhagyó, jellemezve a tárcsa és kör­hagyó gyűrű közé ágyazott acélgolyók által, a forgásnál előforduló súrlódás csökkentése céljából. (1 rajzlap melléklettel.) pallas részvénytársaság nyomdája budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents