64617. lajstromszámú szabadalom • Sínkötés talpkapcsokkal

Megjelent 11)14. évi julius hó 11-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI jglg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64617. szám. V/a/i. OSZTÁLY. Sinkötés talpkapcsokkal. MELAUN OSZKÁR MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 augusztus hó lö-ike. Elsőbbsége 1910 augusztus hó 16-ika. Találmányom célja az, hogy sinvégek között állandó szilárd összefeszítést léte­sítsen. Erre a célra talpkapcsokat vagy talphevedereket alkalmazunk, melyek a sintalpakkal vannak kapcsolva és közé­pen a megfeszítést létesítő és föntartó éket befogadó lehajlítással vannak ellátva. Az oldalhevederek a talpkapcsokra vagy sintalpakra támaszkodnak vagy a talp­kapcsokkal egyesítve vannak. A csatolt rajz 1. ábrája a sinkötés keresztmetszete a 3. ábra A—B vonala szerint, a 2. ábra a két sinvég hídján átmenő víz­szintes hosszmetszet az oldalhevederek nélkül. A 3. ábra a sinkötés oldalnézete. A 4. ábra a sinkötés más foganatosítási alakjának axonometrikus képe. Ez az új sinkötés minden sinprofilnál, úgy új, mint használt sinnél alkalmazható. Az 1-^-3. ábrán látható elrendezésnél a két (a) sinvéget önálló talpkapocs köti össze, mely két egyenlő (b) félből áll. Ezek mindegyik két végén bizonyos hosszúság­ban kapocsszerüen van kiképezve, míg a két talpkapocs fél középső része rövid le­mezt alkot, mely bizonyos mértékben a szomszédos kapocsrészek alsó talpkan­mája alá van lehajlítva. Ezek a talpkapocsfelek a sínekkel akként vannak összekötve, hogy a sinhi­dak két oldala felől kapocsszerü részeik­kel hajtjuk föl azokat a sintalpakra úgy, hogy a sintalpak alsó és fölső fölületeire szorosan ráfekszenek. Mindegyik talpk,a­pocsfél középső, behajlított vége a sin üt­közőhézaga alatt foglal helyet. Ezután a kapocsvégeket és sintalpakat egymással vagy összeszögecseljük, vagy összehegesztjük, vagy más módon kap­csoljuk. A talpkapocsfelek mélyebben le­hajlított része és a szabadon maradt sin­talpak alsó fölülete között egy ékalakú (k) közbetétet verünk be. Az (e, e) oldal­hevedereket vagy a rajzon ábrázolt mó­don a sinfejek és a talpkapcsok fölső szá­rai, vagy pedig a szokásos módon a sin­fejek és sintalpak közé szorítjuk be. A talpkapocsfelekkel egy egésszé egye­sített sinvégek egymással szemben ma­gasság- és oldalirányban alig mozdulhat­nak el, és ezeket a kis mérvű elmozduláso­kat is kizárja az, hogy a sinvégek az oldal­hevederekkel vannak kapcsolva. Az üt­közőhézag alatt alkalmazott (k) éklemez

Next

/
Thumbnails
Contents