64592. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alumíniumötvözetek előállítására

Megjelent 1ÍÍ14. évi .jiilïus lió IX-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64592. szám. XVl/e. OSZTÁLY. Eljárás aluminiumötvözetek előállításává. NAYLOR NORTHCOTT WALTER VEGYÉSZ LONDONBAN ÉS IÍUTTON PAGE STANLEY VASÖNTŐ BECKENHAMBEN. A bejelentés napja 1912 december hó 2-ika. Elsőbbsége 1911 december hó 6-ika. Jelen találmány tárgya aluminium öt­vözetek előállítása. Más tekintetben a ta­lálmányi alumínium kezelésének is tekint­hetjük. miáltal a lém szilárdságát fokoz­zuk és miáltal az aluminium megromlását és öregedését kiküszöböljük és a fém-, lengeriviz és savanyú oldatoknak ellenáll. A találmány értelmében az alumínium­hoz bizonyos százalék mágnéziumol cs b­­o foszforcint adunk, ha szükséges, kevés foszfort is és különleges célokra bizonyos százalék foszforrezei is adhatunk hozzá, hogy a húzási szilárdságot fokozzuk. A mágnézium százalékmennyiségéi ál­latában magasabbra vesszük, mini a cinnél és a mágnézium százalékmennyi­­ségél a különleges használati módok, az öntvény célja szerint változtatjuk. Pl. a inágnéziumlarlalmal csökkentjük, ha a lémet hengerelni, vagy húzni akai •juk. Más célokra, pl. a fogászatban kevés nál­­ronfémét adhatunk hozzá. A találmány értelmében tengerivízben való használatra szánt ölvözelel a követ­kezőképen állítunk elő: ÍM—(.)~y/ alumínium 1/4% mágnézium 1—foszforcinn Vi—P/f foszfor. Ilengerelés céljára ezt a következő­képen változtatjuk: 1)1—!).V f aluminium ,‘>i ^—-1> ■_>'/( mágnézium 1—1foszforcinn. A húzási szilárdság fokozására az öt­vözetei a következőképen változtatjuk: (.M —U.V , aluminium 111 ^—1> v;, mágnézium 2—5', foszforréz 1 — 11 ; foszforcinn. Fogászati célokra az ölvözelel a követ­kezőképen változta tjük: ÍM—SI.V, aluminium —l' o'f mágnézium és 1—11,ofoszforcinn helyett ennek mérgező hatása miatt 1 —21/2% nálriumfém. A fölsorolt ötvözeteket a következő módszer szerint és a mellékelt rajz 1. és 2. ábráján föltüntetett berendezés segélyével állítjuk elő. Alumíniumot (a) olvasztó tégelyben megolvasztunk és körülbelül 000" C hő­mérsékletnél \'/o mágnéziumol és foszfor­omul adunk hozzá. A mágnéziumol és foszforozott cinnt az alumíniummal kü­lönleges (b) cső- vagy lokalakú berende­zés segélyével, — amelyen keresztül a

Next

/
Thumbnails
Contents