64540. lajstromszámú szabadalom • Berendezés túlhevített gőz hőmérsékletének szabályozására gőzfejlesztőkben

Megjelent 1914. évi julius hó 7-én. MAGY. SZABADALMI Kin. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64540. szám. v/e/a. OSZTÁLY. Berendezés túlhevített gőz hőmérsékletének szabályozására gőzfejlesztőkben. L. & C. STEINMÜLLER CÉG GUMMERSBACHBAN. Pótszabadalom az 57797. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 október hó 4-ike. Elsőbbsége 1911 szeptember hó 1-je. A jelen találmány az 57.797. számú törzs­szabadalomban védett eljárás foganatosítá­sára szolgáló berendezés, mely a mellékelt rajzban példaképpen egy foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábra a berendezésnek vázlatos nézete, illetve metszete. A 2. ábra a berendezésben használt szabá­lyozó szerkezet egy foganatosítási alakjá­nak metszete. A 3. ábra a szabályozószerkezet, működtető­szerkezet egy foganatosítási alakjáuak met­szete. Ismeretes, hogy gőzfejlesztőknél a tűi­hevítés hőmérséklete a gőzfejlesztő meg­terhelésével (nagyobb gőztermelés) változik, amennyiben nagyobb megterhelésnél a túl­hevítős hőmérséklete növekszik. Ezen jelenség a jelen találmány szerint a túlhevített gőz hőmérsékletének szabályo­zására, ill. egyenlő magasságban való tartá­sára használtatik föl, ami a következő módon történik: Az (a) gőzkazánból (1. ábra) az (1) veze­téken nedves telített gőzt, a (t, 4) vezetéken *át pedig száraz gőzt vezetünk el. A nedves gőz a (e) közbenső túlhevítőn vezettetik át, melynek (cl) csövein ezen nedves gőz átáramlik, hogy a (c2) kamrá­ban összegyűlve a (6) csövön tovavezettes­sék. A száraz gőz, melyet a kazánban el­rendezett, ismert szerkezetű (t) szeparátor szabadít meg a vízrészecskéktől, a (4) csövön áramlik keresztül és az (1, 6) csőből jövő gőzzel, mely a közbenső túlhevítőben elő­zetesen megszárított, ill. előzetesen túl­hevített, az (5) szabályozó szerkezetben egyesül, hogy innen a (7) csövön át a túl­hevítőhöz vezettessék. A (b) csőben túl­hevített gőz a (2) csövön át a (c) közbenső túlhevítőbe jut, körüláramolja a (cl) csöve­ket és a (3) vezetéken keresztül az alkal­mazás helyére jut. Ezen gőz egyenletes hőmérsékleten tar­tandó, mely célból a jelen találmány szerint az (5) szabályozó szerkezet van alkalmazva, mely a közbenső túlhevítőn átvezetett ned­ves gőzmennyíségét szabályozza. Ezen szabályozó szerkezetet már most a jelen találmány szerint egy alkalmas (e) készülék közvetítésével a (3) vezetéken át­áramló vagyis a gőzkazán által fejlesztett gőznek mennyisége befolyásolja. Az (5) szabályozószerkezet (2. ábra), teher­mentesített forgótolattyúból áll, melynek beállítása által a (4) és (6) vezetékeken át-

Next

/
Thumbnails
Contents