64486. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fának rothadás és könnyű gyúlékonyság ellen való egyidejű védésére

Megjelent 1914. évi jnliiis hó 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 64486. szám. VIII/C. OSZTÁLY Eljárás fának rothadás és könnyű gyulékonyság ellen való egyidejű megvédésére. GRUBENHOLZ IMPRÁGNIERUNG G. M. B. H. ÍN BERLIN CÉG BERLINBEN. Pótszabadalom a 60720. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1912 julios hó 12-ike. Elsőbbsége 1911 december hó 13-ika. . A 60720. sz. szabadalomban eljárás van ismertetve fának konzerválására és nehezen gyúlékonnyá tételére ammónia- és mágnézia­sók oldatával, valamint a-naftalinszulfosavas sók segélyével való telítése által. Azttaláltuk, hogy az ammónia- ésmágnézia­sók oldataival való impregnálásnál anti­szeptikum gyanánt különösen a naftalin­szulfosavas sók nitrohelyettesítő termékei alkalmazhatók előnyösen. Úgy a naftalin­monoszulfosavnak, mint a naftalindiszulfo­savnak mononitrohelyettesítő termékeit alkal­mazhatjuk. A nitrovegyületek alkalmazásának egyik előnye az, hogy az impregnáláshoz használt oldatok tetemesen alacsonyabbra hűthetők le, mint a mennyire ez az ammónia- és mágnéziasók és a-naftalinszulfosavas sók oldatainak fölhasználásánál lehetséges volt. A nitrovegyületek azonkívül azon előnnyel is bírnak, hogy jobb konzerváló hatást mutatnak, mint a nem helyettesített vegyü­letek. Különösen a cink- és mágnéziasók alkalmasak. A naftalinmonoszulfosav nitro­helyettesítő termékeit egyenkint vagy a diszulfosav nitrohelyettesítő termékeivel ke­verve is alkalmazhatjuk. Meglepő, hogy a nitrovegyületek a keverék tűzvédő hatását semmikép nem befolyásol­ják. A nitrohelyettesítő termékeknél föl lehe­tett volna tételezni, hogy a tűzbiztonság hátrányosan befolyásoltatik. Meglepő módon azonban a tűzvédő hatás még fokoztatik is. Az eljárás teljesen azonos módon fogana­tosítható, mint a törzsszabadalomban. Lehet a sófajták egyetlen oldatát a melegben elő­állítani és ismeretes módon a fába be­vinni. De lehet a sókat egyenként is a fába bevinni. így lehet például először nitronaftalinmonoszulfosavas cinket (esetleg a naftalinszulfosavas sók nitrohelyettesítő termékeivel keverten) bevezetni és azután ammónia- és mágnéziaszulfát oldatát. Lehet ammónia- és mágnéziaszulfátot külön olda­tokban is bevinni. Ez esetben ajánlatos a törzsszabadalomban ismertetett eljárást alkal­mazni, mely szerint először mágnéziasókkal és azután ammoniasókkal impregnálunk. Lehet e nitronaftalinszulfosavas sókat utol­jára is bevinni. Példa : A fát valamely ismert impregnáló eljárás szerint nyomás és vákuum alkalmazásával 200 kg mágnéziaszulfátnak,

Next

/
Thumbnails
Contents