64467. lajstromszámú szabadalom • Egyesített összecsukható ágy, szobafürdőkád és csónak

KI Pi. Megjelent 1914. évi június lió 30-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64467. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Egyesített összecsukható ágy, szobafürdőkád és csónak. TÓTH ALBERT KŐMŰVES SZÉKEN. A bejelentés napja 1913 március hó 18-ika.-Jelen találmány tárgya egyesített össze­csukható ágy, szobafürdő-kád, és csónak, melynek különös előnye, hogy sokféle hasz­nálhatósága mellett igen kis helyre össze­rakható és könnyen szállítható. Mellékelt rajzon látható jelen találmány egyik példaképein kiviteli alakja, 1. ábra a találmányt csaknem összecsu­kott állapotában, 2. ábra félig összecsukott állapotában, H. ábra a találmány vázát csaknem ki­nyitva, 4. ábra a találmány vázát teljesen ki­nyitva és fölállítva, 5. ábra a találmány alkalmazási módját ágyként, 6. ábra pedig csónakként vagy fürdőkád­ként tünteti föl. A találmány két részből áll, és pedig egy összecsukható vázból, valamint ezen váz beborítására szolgáló kettős falú fölfújható vízmentes burkolatból, mely a csónak fala, illetve az ágy derékalja. Az összecsukható váz áll a (12) lábakon nyugvó (6, 6) homlokoldalakból, és az(l, 2, 1, 2) hosszoldalokból. A (12) lábak csukló­sán beforgathatóan vannak a hosszoldalak­hoz erősítve, és fölállított helyzetükben az ugyancsak beforgatható (14) támasztórudak által mercvíttetnek. A támasztórudaknak a lábak síkjába való beforgatása és a lábak­nak a (13) csapok körül való beforgatása után a lábak az 1—3. ábrákon föl tüntetett be forgatott helyzetet foglalják el. Mindegyik (G) homlokrész az egyik (2) hosszoldalhoz (5) függélyes tengely körül elforgathatóan van hozzáerősítve, míg ezen homlokrész közepe a másik (2) hosszoldallal (7) kapcsolólap útján vau összeerősítve, mely a (2) és (6) részekhez (8. 9) csuklók segélyével csatlakozik. Ezen elrendezés foly­tán a (6) homlokrészek a (4) ábra szerinti helyzetükből fokozatosan a 3. és 2. ábra szerinti helyzetekbe hozhatók, miáltal a homlokrészek 2. ábra szerint az ágy hossz­oldalai közé kerülnek. A 4. ábra szerinti helyzetben a (7) kapcsolólapot a (6) hom­lokrészhez, például az elforgatható (11) forgó­retesz biztosítja, melynek oldása után aka­dálytalanul állíthatók elő a 3. és 2. ábrák szerinti helyzetek. Mindegyik (1, 2) hosszoldal két részből áll, melyek az alsó (3) csuklópánttal vannak egyesítve, 2—4. ábrák szerinti helyzetük­ben pedig a fölső (4) reteszek által bizto­­síttatik. Ezen reteszek oldása után az (1, 2) részek egymáshoz képest a (3) csukló körül elforgathatok és a már 2. ábra sze­rint összehajtott váz, 1. ábrán látható mó­don, még kisebb helyre hajtható össze.

Next

/
Thumbnails
Contents