64413. lajstromszámú szabadalom • Közúti sín kicserélhető fejrésszel

Megjelent li»l4. évi jnnius bó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 64418. szám. V/a/i. OSZTÁLY­Közúti sin kicserélhető fejrésszel. DR THON JACOB ORVOS BREMERHAVENBEN. A bejelentés napja 1913 október hó 10-ike. Jelen találmány tárgya kicserélhető fej­résszel biró közúti vasúti sin, melynek az a nagy előnye, hogy az egyik részének el­kopása után meg lehet fordítani úgy, hogy az újra fölül kerülő rész szintén használ­ható. Ezen berendezésnek nagy a fontossága, mert nem szükséges a sint magát kicse­rélni s így a kövezetet fölszaggatni, hanem elégséges a fejbetétet megfordítani. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti kiviteli alakja van föltüntetve és pedig keresztmetszetben. Az (a) sin fejrészében a (c) sülyesztett csavarokkal megerősített és a kerék nyo­mának megfelelően alakított (b) betét van alkalmazva, melynek a sinfejbe benfekvő alsó része épp olyan profillal bír, mint a fölső rész úgy, hogy ha az egyik elkopik, akkor a csavarok meglazítása után a betét megfordítható s a még nem használt alsó része kerül fölülre. SZABADALMI IGÉNY. Kicserélhető fejrésszel biró közúti vasúti sin, azáltal jellemezve, hogy a sinnek megfelelően kialakított fejében a ke­réknyomnak megfelelő betét van al­kalmazva, oly módon, hogy a betét megfordításakor annak alsó része, mely szintén a keréknyomnak megfe­lelően van kialakítva, a szükséges üzemi helyzetbe kerül. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA QUOAHESTcft

Next

/
Thumbnails
Contents