64355. lajstromszámú szabadalom • Meghosszabbítható, lefektethető árbóc, főleg a tengeralattjáró hajókon berendezett drótnélküli telegrafia számára

Megjelent 1914. évi junius hó SÍO-án. MAGY. gH| KIR. SZABADALMI iBn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64355. szám. XV/a. OSZTÁLY. Meghosszabbítható, lefektethető árboc, főleg a tenger alatt járó hajókon berendezett drótnélküli telegráfia számára. FRIED. KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT GERMANIAWERFT CÉG KIEL-GAARDENBEN. A bejelentés napja 1913 április hó 17-ike. Elsőbbsége 1913 január hó 9-ike. Találmányunk tárgya egy megliosszab­bíthatásra berendezett lefektethető áxboc, mely főleg tenger alatt járó hajókon a drótnélküli telegráfia céljaira nyer alkal­mazást. A csatolt rajzon a találmányunk tár­gyának egy példaképen vett foganatosí­tási alakja van föltüntetve. (A) a lefektethető árboc, (B) az ennek meghosszabbítására szolgáló árbocszár, melyen a drótnélküli telegráfia céljaira szolgáló (C) antenna egyik vége van meg­erősítve. A (B) árbocszár lehúzására, ill. fölvonására két (D, E) kötél szolgál, me­lyek egyik végükön az (A) árboc (al) és a (B) árbocszár (bl) fülecséhez vannak kötve, másik végükön pedig az (F és G) dobokra vannak fölcsavarva. A (G) dob emellett kétszer akkora átmérővel bír, mint az (F) dob, mivel a reá fölfutó (E) kötél kétszer akkora útat tesz meg mint, a (G) dobról lefejtődő (D) kötél. Az árbocdob a (H) saruban van meg­erősítve, mely a (K) fogasszektorral me­reven össze van kötve. Utóbbinak (L) tengelye a tenger alatt járó hajó nyomás­nak ellenálló (R) belső testén elrendezett (Z) bakban van ágyazva. A (K) fogasszek­tor az (M) csigával kapcsolódik, mely egy a hajó belsejében elrendezett (N) kézi forgattyú segítségével forgatható. Az (A, B) lefektethető árbocot tehát a ten­ger alatt járó hajó belsejéből az (L) ten­gely körül lefektetni és fölállítani lehet. A közös tengelyen ülő (F, G) dobok for­gatása szintén a hajó belsejéből történ­het és pedig a (P) kézi forgattyú az (S) tengely és a (W) kúpkerékpár segítsé­gével. Használaton kívüli helyzetben az ár­boc behúzott (B) árbocszárral a födélze­tén fekszik, mimellett a (T) födélz.etlemez­ben az árboc fölvételére célszerűen egy mélyedés van kiképezve. Az (N) kézi for­gattyú forgatásával az árboc a föltünte­tett függőleges helyzetbe hozható, mire a (P) kézi forgattyú forgatásával a (B) ár­bocszár fölhúzható. A (B) árbocszár le­bocsátása és az árboc lefektetése megfor­dított sorrendben történik. A találmányi gondolat megváltoztatása nélkül a két (P) és (N) hajtóberendezést össze is lehet egymással kötni úgy, hogy az árboc fölállítása és a (B) árbocszár

Next

/
Thumbnails
Contents