64224. lajstromszámú szabadalom • Köpeny légabroncsok számára

Megjelent 1914. évi junius hó 15-én. MAGY. gg|s KIR. SZABAÖALMI fBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64224. szám. XX/c. OSZTÁLY. Köpeny légabroncsok számára. DEUTSCHE DUNLOP GUMMI-COMPAGNIE AGKTIENGESELLSCHAFT CÉG M/M HANAUBAN. A bejelentés napja 1913 május hó 19-ike. Elsőbbsége 1913 január hó 31-ike. Mótorkerekek vagy automobilok légab- | roncsainak köpenyeinél eddigelé a laikus­nak mindig nehézségeket okozott némi biztonsággal megállapítani azt az időpon­tot, amelyben a tulajdonképeni köpeny annyira elkopott, hogy azt újjal kellett pótolni, mikor is különösen arról volt szó, hogy az abroncs teljes elkopása megaka­dályoztassák. A jelen találmány szerint a kopás fokát minden nehézség nélkül megállíthatjuk azáltal, hogy a köpenybe alkalmas helyen egy betétet ágyazunk be, amely a futófölü­let megengedett kopásának határát föl­tünteti. Ezt a jelzést legcélszerűbben ak­képen foganatosítjuk, hogy a futófölület alá gumiból, szövetből vagy más efféléből való szines betétet helyezünk el. Mihelyt a futófölület elkopása folytán ezen szines | jelzés előtűnik, abból a vezető tudja, hogy itt az ideje, hogy a köpenyt levegye és helyébe újat tegyen. A mellékelt rajz az új elrendezést egy abroncsköpenyen keresztül vett metszet­ben mutatja. (a) a tulajdonképeni futófölület, (b) a köpenynek szokásos módon több rétegből összerakott többi része; azón a helyen, ahol a két rész összeér vagy annak köze­lében a szines (c) betét van behelyezve. SZABADALMI IGÉNY. Köpeny légabroncsok számára, jellemezve egy szines betét által azon hely köze­lében, ahol a tulajdonképeni futófö­lület a köpeny többi részével találko­zik, oly célból, hogy a vezetőt a futó­fölület elkopására figyelmessé tegye. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉ8ZVÉNYTÁA8A8ÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents