64223. lajstromszámú szabadalom • Cipőtalpvédő

Megjelent 1914. évi junlns hó 15-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64223. szám. I/b. OSZTÁLY. Cipőtalpvédő. CAVIER THEODOB JOHANN LAKATOS BRÉMÁBAN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 25-ike. Elsőbbsége 1912 augusztus hó 27-ike. Az eddig ismert talpvédők merev sík lapok vagy fejek, amelyek egy vagy több szöggel vannak ellátva, amelyeknek a ci­pőtalphoz való erősítése csakis a szöghe­gyeknek a talpba való beverése útján tör­ténik, amihez kevésbbé használt, elegendő vastag talp szükséges. A jelen találmány tárgyát tevő talpvédő vékony, használt talpakra is jól fölerősít­hető. Ezen talpvédő áll egy lefelé hajlított lapból, amelynek szárain lefelé álló, rá­csákozott szögek ülnek. A lapnak a talp­hoz való erősítésénél, illetve a szögeknek a talpba való beverésénél, a szögek a lap egyenesre hajlítása által oldalt szétmen­nek és talpba szorúlnak. A rajz 1. ábrája fölülnézetben, a 2. ábra nézetben és a 3. ábra szintén nézetben mutatja a talál­mány tárgyát tevő, a talphoz erősített védőt. (a) a hajlított lapot, (b) a szárakat, (c) a csákozott szöghegyeket és (d) a talpat jelzi. Az (a) lapot, amint a 2. ábrán látható, a (c) szögekkel lefelé ráhelyezzük a (d) talpra. A (b) szárakra gyakorolt ütés vagy sajtolás útján a (c) szögek beveretnek a talpba és egyidejűleg az (a) lap egyenesre hajlíttatik. Ezen egyidejűleg végbemenő művelettel a (c) szögek, amint a 3. ábra mutatja, ol­dalt szétterjedve, szilárdan beszorúlnak a (d) talpba. A (a) lap most a (d) talppal nemcsak hogy össze van szögezve, hanem egybe is van kapcsolva. SZABADALMI IGÉNY. Cipőtalpvédő, jellemezve azáltal, hogy az lefelé hajlított, szárain lefelé álló szö­gekkel ellátott lapból áll, amely utóbbi a talpra való erősítésénél, illetve a szö­gek beverésénél egyenesre hajlíttatik, miáltal a szögek oldalt szétterjedve, a talpba ékelődnek és a lapnak a talp­pal való kapocsszerű összeköttetését létesítik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS «ÉS?VÉNYTÁHSAaAo nvowd.ja BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents