64217. lajstromszámú szabadalom • Nyomólevegővel működő hajtóberendezés vasúti váltók vagy jelzőkészülékek számára

Megjelent 1914. évi junius hó 15-én. MAGY. g|w KIR. SZABADALMI j||l|| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64217. szám. V/a/S. OSZTÁLY. Nyomólevegővel működő hajtóberendezés vasúti váltók vagy jelzőkészülékek számára. MASCHINENFABRIK BRUCHSAL ACTIENGESELLSCHAFT, VORM. SCHNABEL & HENNING CÉG BRUCHSALBAN. A bejelentés napja 1913 junins hó 23-ika. Az ismert, nyomó levegővel működő hajtóberendezéseknek több hátrányuk van. A nyomó levegő bevezetése ezeknél vagy két szelep és egy vezérlőtolattyú, ; vagy csak két szelep segélyével történik. Az első kivitel külön vezérlő hengereket igényel, míg a második azon hátránnyal bír, hogy a fegyverzet véletlen leesésekor a dugattyú mögött lévő nyomó levegő ki­szabadul és a hajtóberendezés magára hagyva marad. Továbbá a hajtódugattyúk vagy bőrkarimákkal, vagy fémtömítések­kel, melyek rossz kezelés mellett légvesz­teségeket idézhetnek elő. A jelen találmány tárgyánál a most em­lített hátrányok azáltal vannak kiküszö­bölve, hogy mindegyik szelepes mágnesen külön záróemeltyű van elrendezve és a hajtódugattyú membránnal van helyet­tesítve. A hajtóberendezés a hajtótokból és a vezérműből áll. A hajtótokot, mint az a mellékelt rajzon látható, két (20, 23) lég kamra és két (18, 21) membrán alkotja, mely utóbbiak a (16, 19) dugattyúkat ide­oda mozgatják. A nyugalmi helyzetben mindig csak egy légkamra van nyomó­levegő hatása alatt, és pedig: az < 1. ábrán föltüntetett helyzetben a (23), a 2. ábrán látható helyzetben pedig a (20) i kamra. ; A vezérmű két (5, 11, 13) és (4, 10, 12) szelepes mágnesből és két, a mágnesek fegyverzetei által mozgatott (8, 9) záró­emeltyűből áll. A meghúzott fegyverzet záróemeltyűjét mindig a leesett fegyverzet záróemeltyűje fogva tartja. A leírt hajtóberendezés működésének módja már most a következő: Ha az (1) kontaktusemeltyűt a nyíl irá­nyában beállítjuk, az (5) mágnes áram­köre megszakad, a (4) mágnesé pedig zá­ródik úgy, hogy a (3) fegyverzet leesik, a (2) fegyverzet pedig meghúzatik. Az ezen utóbbin elrendezett (6) szeleprúd tehát a (10) szelepet zárja és a (12) szelepet nyitja (2. ábra). Egyidejűleg a (8) záróemeltyű is elmozog úgy, hogy a (9) záróemeltyű leesik és a (8) záróemeltyűt fogva tartja. Ekkor a (11) szelep nyilik és a (13) szelep záródik. A jobboldalon tehát a nyomó levegő a (17) veztékböl a (14) csövön át a (18) membrán elébe jut és ezt a (16, 19) diir gattyúkkal és a (22) emeltyűvel együtt balra nyomja, minthogy a (23) kamrából

Next

/
Thumbnails
Contents