64186. lajstromszámú szabadalom • Kéthengeres rotációsgép közvetett litográfiai nyomtatáshoz

Megjelent 1914. évi junius hó 13-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64186. szám. IX/e. OSZTÁLY­Kéthengeres rotációs gép közvetett litográfiái nyomtatáshoz. FÉLIX BÖTTCHER CÉG LEIPZIG-REUDNITZBEN. A bejelentés napja 1913 májas hó 10-ike. A találmány tárgya közvetett litográfiái nyomtatásra szolgáló kéthengeres rotációs gép és célja a gép alkalmazhatási terét oly irányban bővíteni, hogy a közvetett lito­gráfiái nyomás révén ne csak hajlékony papiriveket, szöveteket és vékony bádogo­kat, hanem hajlítható bádog- és kartonlapo­kat tisztán lehessen nyomtatni. Közvetett litográfiái nyomtatásra szolgáló s csak két hengerrel bíró rotációs gépek már ismeretesek ugyan, ezeknél azonban a nyomtatott ívek a rugalmas bevonattal el­látott kis henger körül vezettetnek s nyom­tatott oldalukkal lefordulva jutnak a lerakó gereblyére. Eltekintve attól, hogy e körül­mény elkenődést okozhat, ezen ismert gép­pel nem lehetséges merev bádoglapokat vagy a hajlítástól megóvandó kartonlapokat nyomni. A találmány szerinti gép ellenben ezt azáltal teszi lehetővé, hogy a forma­lappal és egy rugalmas ellennyomó-bevonat­tal ellátott nagy henger fogólikai van föl­szerelve úgy, hogy a hengerek közé táplált ív egyenes irányban s nyomtatott felével fölfelé fordulva, vezethető ki. Ennek folytán lehetségessé válik merev, nem hajlítható bádog- vagy kartonlapoknak ugyanazon gép­pel való nyomtatása, mint amely hajlékony papirivek, bádog- vagy szövet nyomtatására szolgál. Minthogy továbbá e gép nagy hen­gere a formalapon kívül rugalmas ellen­nyomóbevonattal is el van látva, a gép egy további alkalmazási módja is lehetséges az­által, hogy a találmány értelmében a kis hengert leszerelhető késes festékező művel látjuk el s gumibevonatát egy rézlapra ki­cserélhetően rendezzük el, mikor is e gép papiriveknek és szövetnek a mélynyomtató eljárás szerint való nyomtatására is hasz­nálható, mimellett az ívek ugyancsak nyom­tatott oldalukkal fölfelé jutnak ki a gépből. A rajz a gép egy foganatosítási példáját szkémásan ábrázolja. Az (a) uagy henger a (b) fémformalappal (cinklappal) továbbá a (c) rugalmas ellen­nyomóbevonattal van ellátva. A (d) nedve­sítő és (e) festékező művek ismert módon leállíthatók. Az (a) henger továbbá a (c) rugalmas bevonat mentén (f) szegélylécek­kel van ellátva, melyek a festékező és ned­vesítő művek mentén való elhaladásukkor a fölvivőhengereket a rugalmas bevonattól távoltartják. Az (a) henger továbbá a (g) fogókkal van ellátva s a lerakó oldalon a (h) leszedő ujjakkal működik össze, melyek­ről az (i) asztalról betáplált lapok a (k) lap­gyűjtőre jutnak. A kis (1) henger rugalmas (m) bevonattal van ellátva s a leállítható

Next

/
Thumbnails
Contents