64011. lajstromszámú szabadalom • Eljárás padló előállítására

Megjelent li>14. évi junius hó 4-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 64011. szám, VIII/c. OSZTÁLY. Eljárás padló előállítására. REZSES SÁMUEL KŐMÜVESSEGÉD ÉS KALMÁR ZS. ÉS TSA CÉG HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN. A bejelentés napja 1913 julius hó 18-ika. Találmányunk tárgya eljárás padló elő­állítására, mely eljárás szerint előállított padló bármily fajta, eddigelé használatos deszka-, vagy amerikai fapadlót célszerűen helyettesíthet; alkalmazható azonkívül ott is, ahol eddigelé deszka-, vagy fapadlót, annak drágasága miatt, nem alkalmaztak. A találmány tárgyát képező eljárás abban áll, hogy papírhulladékokat (ócska papirost), alkalmas edényben, vízzel föleresztve, péppé gyúrunk, az így előállított pépbe aztán ce­mentet keverünk be és e keverékhez jó, benső keverés közben, lenkencét adunk. Az ily módon előállított padló-masszát már most a ledöngölt földre öntjük, kihen­gereljük és lesímitjuk. Az ezen eljárás által előállított padló­massza különösen jó, ha az azt képező al­katrészeket a következő arányban alkal­mazzuk : ! Papirpép cc.a 10% Cement cca 85°/o Lenkence cca 5% Ezen mennyiségekben alkalmazva ezen alkatrészeket, oly masszát kapunk, mely a ' földre való kiöntés, lehengerlés és lesimítás után oly padlót ad, mely az eddigelé al­kalmazott, olcsóbb deszka- és drágább fa­padlót, vagy a különösen konyhákban, für­dőszobákban alkalmazott mozaikot, köveze­tet, terazzót, stb. előnyösen helyettesíti, egyrészt, mert gyorsabban készíthető és olcsóbb, másrészt, mert nem reped, mele­gebb — ami igen fontos különösen mozaik­kal, kövezettel és terazzóval szemben — annak következtében, hogy a papir jó hő­szigetelő, azaz rossz hővezető, rugalmas. Végül az új padló teherbiróképessége is nagyobb, mint amazoké. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás padló előállítására, azáltal jelle­mezve, hogy papírhulladékot vízben péppé alakítunk, az így nyert papirpéphez ka­varás közben cementet, majd lenkencét keverünk, mire az így előállított masszát a földre kiöntve, lehengereljük, végül lesimítjuk. 2. Az 1. alatt védett eljárás foganatosítás! módja, azáltal jellemezve, hogy a padló­massza kb. 10% papirpépből, kb. 85% cementből és kb. 5% lenkencéből áll. PALlAf RÉSZVÉNMÁRaMÁG NYOMDÁJA BUOAPEffftft

Next

/
Thumbnails
Contents