63904. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szerszámok különösen spirálfúrók élhátainak kiköszörűlésére

Megjelent 1914. évi május hó 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6B904. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Berendezés szerszámok, különösen spirálfúrók élhátainak kiköszörülésére. TRSEK JÓZSEF MŰVEZETŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 április hó 24-ike. Jelen találmány oly berendezésre vonat­kozik, melynek segítségével szerszámokon, különösen spirálfúrókon a metszőéi mögött a szerszám élének vezetésére és erősbítésére való élhát a szerszám anyagából kiköszö­rülhető. Mindenféle üzemnél nagy szükség van különösen spirálfúrók élhátainak kiköszörü­lésére való berendezésre, mely egyszerűen kezelhető és melynek segítségével az élhát biztosan köszörülhető ki, anélkül, hogy félni kellene attól, hogy hibás köszörülés által a fúró használhatatlanná válik. Minthogy sok üzemben az élhát kiköszörűlése egyáltalá­ban nem, vagy csak nagy időveszteséggel végezhető, a spirálfúrókat nagyobb számban kell készletben tartani, ámbár ily fúrók aránylag drágák. Jelen találmány mindezen hátrányokat kiküszöböli. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja van föltün­tetve és pedig az 1. ábrán a berendezés keresztmetszete, részben nézete, a 2. ábrán az 1. ábra 1—1 vonala szerint vett metszete, részben nézete, a 3. ábrán az 1. ábra 1'—1' vonala szerint vett metszete, a 4. ábrán a berendezés helyzete a köszörű­koronghoz képest vázlatosan és a szerszám­tartó metszete a 3. ábra 4—4 vonala szerint. A szerszám, pl. az (5) spirálfúró befoga­dására a (6) persely való, mely a köszörű­koronggal szemben lévő (7) nyakrészén a (8) kivágással van ellátva úgy, hogy köszö­rűlés közben a szerszám a nyakrészben biz­tos vezetéket és szilárd támaszt kap. A (6) perselynek a tengelyére merőleges fu­ratában a (9) pecek van beillesztve, mely a persely tengelyén kívül fekszik. A (9) pecek a szerszámnak a perselybe való bevezeté­sénél a szerszám meneteibe kapaszkodik úgy, hogy a szerszám a perselyben való tengelyirányú eltolásánál egyúttal forgó­mozgást végez. A (9) pöcök a (6) pörsöly­ben tetszőleges módon rögzíthető. A (6) pörsöly a (10) pörsölybe van be­illesztve és vele a (11) csavar útján szilár­dan van összekötve (2. ábra). A két pörsöly a (13) állvány vagy szán (12) ágyába van behelyezve és a (14) csavar segítségével megszorítható. A (13) állvány a (15) talple­mezen föcskefarkalakú vezetékben a (16) köszörűkorong tengelyére merőlegesen el­mozgathatóan van vezetve. A (13) állvány és a (15) talplemez közé (15') rúgó van be­iktatva, mely az állványt az (A) nyíl irá-

Next

/
Thumbnails
Contents