63874. lajstromszámú szabadalom • Kaucsuktapasz különösen lovaglás okozta feldörzsölés ellen

Megjelent 1914. évi május hó 36-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 63874. szám. IV/h/2. OSZTÁLY. Kaucsuktapasz különösen lovaglás okozta iöldörzsölés ellen. DR KLECKI KARL EGYETEMI TANÁR KRAKÓBAN. A bejslentés napja 1913 jalias hó 30-ika. A lovagolás okozta földörzsölést megaka­dályozó, a bőr prepalását célzó, jelenleg ismert szerek nem feleltek meg czéljuknak, mert lehetetlen volt a bőrt a lovagolásnál föllépő mechanikus behatások ellen érzé­ketlenné tenni. A föltaláló fölismerte, hogy a lovagolás okozta földörzsölés csak az illető bőrfölü­leteknek megfelelő védőburkolattal való be­födése által kerülhető el, melynek egyrészt nagyon szorosan kell a bőrre tapadnia, más­részt nem szabad semmiféle izgató hatást okoznia. Ezen követelményeknek legjobban ismert kaucsuktapaszok felelnek meg, külö­nösen azok, melyek cinkoxiddal vagy a sebes bőrfölületeket gyógyító más gyógy­szerekkel vannak födve és ezenkívül töké­letes tapadás elérése és fölragasztott álla­potban a ráncképződés elkerülésére át van­nak lyukasztva. Ezen ismert kaucsuktapaszoknak lovago­lás okozta földörzsölés elleni védőborítás­ként való alkalmazása azonban azzal a hátránnyal jár, hogy megpuhulás esetén a tapaszmassza a szélek mentén és a lyukga­tásokon át, a tapasz külső oldalára kerül, mimellett a tapaszmassza nagy tapadóképes­sége következtében, a tapasz nem kivánt módon szorosan a fehérneműre, illetve ruha­darabokra tapad. A kaucsuktapasznak a fehérneműre, illetve a ruhadarabodra való káros tapadásának elkerülése képezi a jelen találmány célját, mely szerint a lyukgatott kaucsuktapasz hátsó­oldalán a tapaszmasszának a tapasz hátsó oldalára való jutását megakadályozó össze­függő anyagréteg van elrendezve, mely nemcsak vízhatlan, hanem a tapasz szöve­tével könnyen köthető össze, bőr- és seb­izgató anyagokat nem tartalmaz, izzadtság seb váladék és mechanikus behatások ellen érzéketlen, magasabb hőmérsékleten állandó és nem tapad. Ilyen anyag gyanánt pl. kollodiummal vagy ezzel rokonanyaggal átitatott szövet (gazé, kallikó és hasonló) alkalmas, mely­ből egy réteget a tapaBZ hátoldalára oly­módon viszünk föl, hogy az köröskörül a a tulajdonképeni tapaszrétegnél valamivel nagyobb, a tapaszlyukgatásokat teljesen födi és még erős mechanikus behatások által, mint aminők a lovaglásnál föllépnek sem távolítható el. Megjegyzendő, hogy úgy zselatin-, glice­rintapasznak, mint a katfcsukot tartalmazó tapaszoknak vízmentes kaucsukhátfölülettel való ellátása ismeretes. Ilyen kaucsukhátfölület azonban a jelen esetben nem használható, mert a kaucsuk­massza lágy és ragadós lesz, a lovaglásnál

Next

/
Thumbnails
Contents