63810. lajstromszámú szabadalom • Porlasztókészülék folyékony vagy vegyes tüzelőanyaggal fűtött kazánokhoz

- Megjelent 1914. évi május hó 83-án. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 63810. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Porlasztó készülék folyékony vagy vegyes tüzelőanyaggal fűtött kazánokhoz. SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS DELAUNAY BELLEVILLE CÉG ST. DENISBEN. A bejelentés napja 1913 junius hó 28-ika. Elsőbbsége 1912 szeptember hó 9-ike. Kazánok tűzhelyébe a folyékony tüzelő­anyagot rendesen oly porlasztókészülékek segítségével fújják, be, amelyeket vagy gőz­zel, vagy sűrített levegővel, vagy mechanikai úton működtetnek. E rendszerek mindegyikének vannak hátrányai. A gőzzel vagy sűrített levegővel végzett porlasztás nem bizonyult gazdaságosnak. Ami viszont a mechanikai úton való por­lasztást illeti, ennek foganatosítására a fo­lyadéknak nagy sebességet kell adnunk, tehát azt szűk nyílásokon kell átvezetnünk, amelyek azután könnyen eltömődnek. A jelen találmány szerint vegyes rend­szerhez folyamodunk, amennyiben sűrített levegőt vagy gőzt is alkalmazunk, de egyút­tal mechanikai úton is impulzust adunk a folyadéknak és pedig olyan körülmények között, hogy mindegyik rendszer hátrányai kiküszöbölődnek a másikkal való kombiná­ciója folytán. Ennek a vegyes rendszernek továbbá még az a nagy előnye mutatkozik, hogy gazda­ságosan és könnyen fölszerelhető olyan ka­zánra, amely, mint a Belleville-kazán, már el van látva sűrített levegőt (vagy gőzt) belövellő fúvókákkal a tűzhely gázainak fölkavarása céljából. A mellékelt rajzon az 1. ábra példaképen a találmánynak meg­felelő vegyes üzemű porlasztó egy kiviteli alakját tünteti föl a készülék tengelyén ke­resztül vett metszetben, a 2. ábra metszet az 1. ábra (A, B, C, D) vonala mentén, a 3. ábra ugyanazon készüléknek egy másik kiviteli alakja, a 4. és 5. ábrák pedig a porlasztónak egy Belleville-kazánra való fölszerelését mutat­ják függőleges metszetben, ill. nézetben. A folyadékot egy szivattyú nyomja a (10) porlasztókészülék (1) vezetékébe, amelyből az a kalibrált (2) nyíláson keresztül a (3) kamrába hatol és innen vékonyréteg alak­jában távozik a derékszögű négyszögkereszt­metszetű (4) nyíláson. Az (5) gyűjtőből érkező sűrített levegő a (6) vezetékbe öm­lik, majd a szűkülő (7) fúvókában expandál és innen nagy sebességgel az olajréteggel párhuzamos lemezalakú rétegben ömlik ki. A (8) kamra keverőkatnra gyanánt sze­repel, magassága kifelé csökken, míg szé­lessége növekedik úgy, hogy a folyadék tökéletesen elporlasztva, igen szétterült ré­tegben jut ki belőle. Ez az elrendezés különösen kedvező ak-

Next

/
Thumbnails
Contents