63746. lajstromszámú szabadalom • Mosdószekrény

Megjelent 1914. évi május hó 20-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 63746. szám. VIH/C. OSZTÁLY Mosdószekrény. STEINER EDUÁRD ÁLLAMI TISZTVISELŐ NEUNKIRCHENBEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 22-ike. Elsőbbsége 1913 január hó 23-ika. A találmány tárgya oly mosdószekróny, amelynél a födelet az oldalfalak egy ré­szét képező pofák hordozzák, amelyek az oldalfalakhoz vannak esuklósan erősítve úgy, hogy a pofáknak a födéllel együtt 180®-kal való elforgatása után a födél egy tartólemez, a pofák pedig az oldalfalaknak meghosszabbításai. A rajzon az 1. és 2. ábra a mosdót nyitott állapotban mutatja perspektiv nézetben ill. oldalnézet­ben, míg a 3. ábra a mosdó metszete zárt állapot­ban. Amint a rajzon látható, az (a) födél (b) oldalpofákkal van ellátva, amelyek (c)-nél csuklósan vannak a mosdó (d) oldalfalaival összekapcsolva. Ha a (b) pofákat 180°-kal elforgatjuk, úgy az (a) födél az 1. és 2. ábrán föl tün­tetett helyzetbe jön, a födél mellső széle pedig a (g) vájatba kerül. A födél (b) pofáin (k, k') csapok vannak alkalmazva, amelyek az (i) csuklók révén az (e) fenékhez erősített (h) mosdótér-mellső­fal működtetésére szolgálnak. Ha a födelet lecsappantjuk, úgy a (k) csap a (h) mellső­falat magával viszi és ez az (e) fenéklap meghosszabbításába kerül, mimellett a le­csappantott födélre támaszkodik. Ha ellen­ben utóbbit megemeljük, úgy a (h) mellső­fal szintén fölemelkedik és a födél záró­helyzetében kicsappanás ellen a (k) csapok által biztosíttatik. A két (b) oldalpofa nemcsak a födél hordozására szolgál, hanem ezek, minthogy az oldalfalak meghosszabbításai, a víznek mosdás közben való kifecskendezését is meggátolják. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Mosdószekrény, azáltal jellemezve, hogy az (a) födelet (b) pofák hordozzák, ame­lyek az oldalfal egy részét teszik és az utóbbin csuklósan vannak megerő­sítve úgy, hogy a pofáknak a födéllel együtt 180°-kai való elforgatása után a födél tartólemezzé lesz, a pofák pedig az oldalfalak meghosszabbításai. 2. Az 1. pontban igényelt mosdószekrény kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a födél (b) pofái (k, k') csapokkal van­nak ellátva, amelyek a födél le- ill. visszacsappantásánál a mosdó (h) mellső­falát magukkal viszik. (1 rajzlap melléklettel.) PAUAg RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMOÁJA BUDAPEfi'fe*

Next

/
Thumbnails
Contents