63689. lajstromszámú szabadalom • Kocsifék

Megjelent 1914. évi május hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6B689. szám. XX/a. OSZTÁLY. Eocsifék. WIESE GUSZTÁV MEZŐGAZDÁSZ GIESENBEN. A bejelentés napja 1913 március hó 28-ika. Jelen találmány tárgya oly csavarsatú, | mely a lovak megállásakor a tehetetlen- I ségénél fogva még előrehaladó kocsit j azonnal befékezi úgy, hogy a lovakat a j kocsi nem viszi magával s ennélfogva kü- j lönösen kocsitorlódások alkalmával ki- ] tiinő szolgálatokat tesz. i A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példakénti kiviteli alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán pedig fölülnézetben. Az (1) kocsirúd alatt vezetékekben el­tolhatóan van a fékszerkezetnek (5) rúdja elrendezve oly módon, hogy a mellső (4) vége eltolódáskor a (3) nyaklószijakat tartó (2) helytálló ütközőhöz a (6) te­kíprcsrúgó hatása alatt rugalmasan ütő­dik, míg ugyanekkor az ütődés folytán szenvedett lökés miatt másik vége a (9) csuklójához erősített s (13) féktuskókkal ellátott (11, 12) fékemeltyűket működésbe hozza s a kocsit befékezi. Minthogy a lo­vak megállásakor a kocsi még egy kicsit tehetetlenségénél fogva előre haladni igyekszik, ennélfogva az (5) fékrúdnak a (2) ütközőhöz való ütődése s így a leírt befékeződés okvetlen be fog következni. Hogy a kocsit lejtős pályán befékezve tarthassuk, erre a célra a (14) lánccal megkötött villaalakú (15) ékszög szolgál, melyet az (5) fékrúdnak (16) nyúlványa s a helytálló (17) vezetéke közé tolhatunk. SZABADALMI IGÉNY. Kocsifék, jellemezve egy a kocsirúd men­tén eltolhatóan alkalmazott s a fék­tuskókkal összeköttetésben álló rugal­mas fékrúd által, melynek működte­tésére egy a kocsirúdon elrendezett ütköző szolgál. (1 rajzlap melléklettel.1 PAU>£ RÉ8ZVÉN. 1ÁR8ASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEM

Next

/
Thumbnails
Contents