63664. lajstromszámú szabadalom • Gördülő ágyazás teherkocsik számára

Megjelent 1914. évi május lió 15-én. MAGY. gg^ KIR. SZABADALMI.JHm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 68664. «zám. XX/a. OSZTÁLY. * Gördülőágyazás teherkocsik számára. LÜKE CARL GAZDÁLKODÓ DEINSENBEN. A bejelentés napja 1913 május hó 24-ike. Az eddigi teherkocsiknak nagyon hátrá- | nyos a hosszkocsi- és a melMkocsi-részek között föllépő súrlódá3. Ezen hátrány megszüntetését célozza a találmány tárgya, amely szerint a kocsi ezen részei között golyós ágyazást rende­zünk el, oly kép, hogy a kocsi könnyű for­duló mozgásai válnak lehetővé. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképeni kiviteli alakja látható, még pedig az 1. ábra az új ágyazással fölszerelt kocsi mellső részét, a 2. ábra pedig a golyós ágyazást mutatja. Az (a) hosszkocsi rész mellső végének közelében, azonban még a mellső kerekek mögött, az (a) hosszkocsi részben a (b) go­lyós ágyazás van elrendezve. Ez a golyós ágyazás célszerűen két (c, d) részből áll, amelyeket az (e, f) csavarok foglalnak össze j a golyó kicserélhetése céljából könnyen oldhatóan. Az ágyazásból kissé kiálló (g) golyó a (h) mellső kocsirész forgófölületén mozog, amiáltal e két résznek egymáshoz képest való könnyű mozgékonyságát érjük el. Golyós ágyazás helyett görgőket is al­kalmazhatunk. A leírt súrlódást csökkentő gördülőágya­zás következtében, amely megfelelően módo­sítva más kocsitipusoknál is alkalmazható a súrlódó részeknek tetemesen könnyebb moz­gathatóságát érjük el, amiáltal úgy a kocsi, mint pedig a vonóállat kiméltetik. SZABADALMI IGÉNY. Gördülőágyazás teherkocsik számára, azál­tal jellemezve, hogy annak forgófölü­lete gördülőágyazást hord, amiáltal köny­nyű fordulómozgások válnak lehetővé. 1 rajzlap melléklettel.) RE82VÉNV , ÁASA8ÁG NYOMDÁJA BUCAPtt ] r

Next

/
Thumbnails
Contents