63653. lajstromszámú szabadalom • Készülék üreges téglának egyidejű levágására és üregének bezárására

Megjelent, 1914. évi május lió 15-én. MAGY. SZABADALMI Km. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 6B65B. szám. XVlI/c. OSZTÁLY. Készülék üreges téglának egyidejű levágására és üregének bezárására. JOHANNESMANN KARL LAKATOS FERDINÁNDGRUBÉBEN. A bejelentés napja 1913 junius hó 21-ike. Elsőbbsége 1912 julius hó 4-ike" Ismeretes már oly szerkezet a téglának az agyagrúdból való levágására és az üregnek egyidejű bezárására, melynél a levágókés U-alakban meg van görbítve s ezenkívül ekekésszerüen hajlító fölülettel bír, mely az üreg bezárását eszközli. Ezen kés függőlegesen lefelé mozgattatik az agyagrúdnak egyidejű vízszintes előreto­lása közben. Ezen berendezésnek azonban meg van az a hátránya, hpgy az üreg oldalfalait az üreg bezárása közben oldalt kinyomja s így sok a hulladék. Jelen találmány tárgya már most egy technikai haladást fölmutató gépberende­zés, mely a vágásfölület simasága mellett tökéletes üregelzárást biztosít. A szerkezet lényegében egy elektromotor által hajtott gyorsforgású korongból áll, melynek ke­rületen kiálló s a kerület felé lejtő elzáró nyúlványok vannak a korong mindkét oldalán alkalmazva, melyek gyors forgá­suk közben a levágást és az üregelzárást végzik. E célból az egész korong a levágó­asztal fölött lenghetően van ágyazva. A mellékelt rajzban a találmány tárgya, az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán működési helyzetben van föl­tüntetve. Az (1) fémkorong kerületén mindkét oldalt a (2) kiálló elzáró nyúlványok van­nak alkalmazva, melyek a korongnak 1200—1300 percenkinti fordúlatszámánál a téglát az agyagrúdból levágják s eköz­ben az üreget is bezárják. Az (1) korong a levágóasztal továbbító hengerei fölött lenghetően van ágyazva s megfelelő emel­tyű szerkezet s ellensúly alkalmazásával könnyen az agyagrúd felé mozgatható. Gyakorlati kísérletek igazolják még azt is, hogy a (2) zárónyúlványok hosszának és magasságának megfelelő változtatásá­val különböző mély üregek is teljesen vagy részben zárhatók. SZABADALMI IGÉNY. Készülék üreges téglának az agyagrúdból az üreg egyidejű bezárása mellett való levágására, jellemezve egy a levágó­asztal fölött lenghetően ágyazott s ke­rületének mindkét oldalán kiemel­kedő elzáró nyúlványokkal bíró gyors forgású korong által. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 fléaZvéNi'TAflSASÁO NYCMOÁJA BUOAPESTE*

Next

/
Thumbnails
Contents