63530. lajstromszámú szabadalom • Lapát

Megjelent 1914. évi május hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6B530. szám. X/a. OSZTÁLY. Lapát. PITZING BERNHARD FÖLDMÍVES SCHLETTWEINBEN. A bejelentés napja 1913 májas hó 21-ike. Jelen találmány tárgya oly lapát, mely egy a lapát fogantyújáról le és fölcsap­pantható fedőrészszel van ellátva, oly cél­ból, hogy ennek segítségével a lapátra föl­vett anyagból le ne szóródhassék. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példakénti kiviteli alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán keresztmetszetben, a 2. ábrán pedig fölülnézetben. A (3) fogantyúval ellátott (1) lapát fölső részén a helytálló (2) födélrésszel van ellátva, melyhez a találmányszerinti s a lapát keresztmetszetének megfelelő (7) nyúlvánnyal bíró (1) mozgatható fö­délrész a (4, 5) csuklók körül fölcsap­panthatóan van alkalmazva, a mozgé­kony födélrész fölcsappantására a (8) zsinór és a vele összeköttetésben lévő (11) rúd szolgál, melyek a (9) vezető­görgő, ill. a (10) kengyel útján vezettet­nek s a zsinór a (7a) akasztónál fogva a mozgékony födélrészhez, a (11) rúd pedig a (3) lapátfogantyún lévő (15) kiemel­kedő csapba van (12) karikájánál fogva erősítve. Hogy tehát a mozgékony födélrészt föl­csappantsuk, csak a (11) rudat kell (13) fogantyújánál fogva meghúzni s a (14) csapszögről a (15)-re áthelyezni, a le­csukást viszont a (6) födélnek önsúlya eszközli. SZABADALMI IGÉNY. Lapát, azáltal jellemezve, hogy fölső ré­szén egy a lapát fogantyújáról tolórúd és zsinórvezeték útján föl és lecsap­pantható s a lapát keresztmetszetének megfelelő alakú nyúlvánnyal bíró mozgékony födélrész van csuklósan alkalmazva. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉ6ZVÉNYTÁAMSA0 NYOMDÁJA 6UDAPE8TEN

Next

/
Thumbnails
Contents