63518. lajstromszámú szabadalom • Kisegítő rugós motor repülőgépekhez

Megjelent 1914. évi május hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 63518- szám. V/h. OSZTÁLY. Kisegítő rúgós mótor röpülőgópekhez. HUBER JOSEF GAZDÁSZ ÉS MECHANIKUS WENDLDORFBAN. A bejelenteti napja 1913 julius hó 3-ika. Jelen találmány tárgya repülőgépekhez való rúgós mótor, amely, ha a robbanóm|ó­tor fölmondja a szolgálatot* elegendő erőt fejt ki a sima leszálláshoz. A mellékelt rajzon a rúgós mótor egy példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve,, még pedig az 1. íábrán oldalnézetben és a 2. íábrán fölülnézetben. Az (a) lállványban célszerűen két(c) rú­gót tartalmazó (b) rúgóház van ágyazva. A rúgóház (d) fogaskereke közbeiktatott (e) és (f) kerekek révén a (g) légcsavartenge­gelyen lazáin futó (h) fogaskereket hajt. A légcsaviartenge lyen etgy körmös ten­gelykapcsoló egyik (i) része (k) tolórúd se­gélyével eltolhatóan úgy van elrendezve, hogy a tengelykapcsoló másik (l) részé­vel összekapcsolható. A közbeiktatott (f) kerék (m) lyukak­kal van ellátva, melyekbe (v) csap körül forgatható (p) emeltyű (n) csapja kapasz­kodik, ami a rúgó motort nyugalmi helyzet­ben tartja. Az (n) csapót (q) rúgíó állandóan az egyik (m) lyukba benyomulni készteti. A (p) emeltyű szabad vége (r) csap se­gélyével a (k) rúdra csuklósan van ágyazva. | A négyszögletes (s) csap ismert módon j a rúgó fölhúzására szolgál. Az (u) fékező­emeltyű segélyével (t) fékezőszalag révén ; a mótor járása szabályozható, i Addig, amíg a robbanómotor működik, a ! rúgós motort az (n) csap nyugalmi hely­| zetben tartja, miközben a légcsavar ten­! gelye a (h) fogaskerék furatában lazán fo­; rog. Mihelyt azonban a robbanómotor meg­áll, a (k) tolórúd az (i, 1) kapcsolót kap­csolja, miközben az (n) csap egyidejűleg kimozog az (m) lyukból, ekkor a- rúgós mó­tor elég gyorsan és elég hosszú ideig hajtja a légcsavart, hogy a röpülőgép sí­mán leszállhat. SZABADALMI IGÉNY. Rúgós segédmotor repülőgépekhez, jelle­mezve azáltal, hogy (b) rúgóház (d) fo­gaskereke közbeiktatott kerekek révén a légcsavartengelyen lazán futó (h) fo­gaskerékkel van összeikötve, melyet a robbanómotor megállásia után körmös kapcsoló kapcsol össze, miközben a rú­gós motort nyugalmi helyzetben tartó csap egyidejűleg kikapcsoltatik. (1 rajzlap melléklettel.) P4lLAh FIÉSZVÉMY rlRSASAO NYOMDÁJA BUDAP£8r§<*

Next

/
Thumbnails
Contents