63505. lajstromszámú szabadalom • Csavarhúzó, a csavarfejről való lecsúszását gátló berendezéssel

MLegjelent 1914. évi május hó 11-én. MAGY. GÉN. KIR. SZABADALMI TCM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63505. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Csavarhúzó a csavarfejről való lecsúszását gátló berendezéssel. CSIKVÁNDI LÁSZLÓ JOGHALLGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 junias hó 10-ike. Jelen találmány oly csavarhúzóra vo­natkozik, mely a csavarfejről való lecsú­szása ellen biztosító berendezéssel bír. A rajzon a találmány tárgya egy kiviteli alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a csavarhúzó oldalnézete, a 2. ábra hosszmetszete és a 3. ábra elölnézete. > Az (a) csavarhúzón, mely a rendes alak­kal bír, egy (b) hüvely tolható el. A (b) hüvely két (c) toldata között egy (d) ten­gely van megerősítve, melyen egy a csa­varhúzó (e) fogaiba kapaszkodó (f) rög­zítőkilincs ül. A (d) tengely körül még egy (g) bütyök is lengethető, melynek két (h) toldatán megfelelő furatokon a (d) ten­gely halad át. A (g) bütyök alsó vége a csavarhúzó szabad vége közelébe ér és a csavarfej körülforgása céljából meg van hajlítva. Az (f) kilincs és (g) bütyök között egy (i) rúgó van beillesztve, mely egyrészt az (f) kilincset a csavarhúzó (e) fogaiba, a (g) bütyök alsó végét pedig a csavarhúzó alsó éle fölé szorítja; az (i) rúgó rögzíté­sére az (f) kilincsen és a (g) bütykön kis (j) peckek vannak elrendezve. A csavar­húzó működtetésénél a (g) bütyök fölső végét az (i) rúgó ellenében a csavarhúzó fölé nyomjuk, miáltal a bütyök alsó vége a csavarhúzó élétől fogószerűen eltávo­zik. Most a csavarhúzót a csavarfej hor­nyába illesztjük és a bütyköt eleresztjük, mire az (i) rúgó a bütyök alsó végét a csavarfejhez szorítja és azt fogó módjára oly szilárdan tartja, hogy a csavarhúzó­val a csavart gyorsan behajthatjuk, anél­> kül, hogy a csavarhúzó a csavar fejéről lecsúsznék. Hogy a (b) hüvelyt és vele együtt az egész berendezést a csavarhúzón beállítás céljából könnyen eltolhassuk, az (f) ki­lincs szabad vége (k) kiszélesítéssel bír, mellyel a kilincs az (e) fogakból köny­nyen kiemelhető. Szükség esetén a (b) hüvelyen két vagy több bütyköt is rendezhetünk el. Két bü­työk esetén azok a csavarhúzó mindkét oldalán egymással szemben vannak el­rendezve úgy, hogy a csavarfejet kétoldalt megfogják. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Csavarhúzó a csavarfejről való lecsú­szását gátló berendezéssel, jellemezve egy vagy több a csavarhúzón fogó­szerűen ágyazott bütyök által, melyek­nek a csavarhúzó éle közelében fekvő vége rúgó által a csavarhúzó felé szo­rítható.

Next

/
Thumbnails
Contents