63501. lajstromszámú szabadalom • Készülék a késszán eltolási sebességének szabályozására szalagképző szivarka- vagy szivarkahüvelygépeknél

Megjelent 1914. évi május hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 63501. szsÁT^járo Jy y^ /— x/c. OSZTÁLY- ^^ 1/ K/K/k] Készülék a késszán eltolási sebességének szabályozására szalagképző szivarka­vagy szivarkahüvelygépeknél. „UNIVERSELLE" CIGARETTEN-MASCHINEN-INDUSTRIE SYSTEM OTTO BERGSTRÁSSER AKTIENGESELLSCHAFT CÉG DREZDÁBAN. A bejelentés napja 1913 május hó 9-ike. Szalagképző szivarkagépeknél, illetve hüvelygépeknél — mint ismeretes —- lé­nyeges, hogy a késszán a vágás közben állandóan a szalagsebességgel eltolassék. Ha arról van szó, hogy a levágott szivar­kák, illetve hüvelyek hosszát megváltoz­tassuk, akkor ezt az időegységenkint ál­landó számú vágás megtartása mellett úgy érhetjük el, hogy a szalag sebességét megváltoztatjuk. Ennek azonban az a szükséges folyománya, hogy a késszán sebességét is megfelelően megváltoztas­suk. A késszán sebességének ezen szabá­lyozására többféle készüléket hoztak ja­vaslatba, melyek azonban mind azt cé­lozzák, hogy a vezérlőtengelyről leveze­tett egyforma mozgásáttételek és effélék közbeiktatásával a késszán eltolására való hatásában megváltoztassék. Jelen találmány tárgyával a kitűzött célt rendkívül egyszerű módon tolattyú s forgattyúhajtómüvek, kerékáttételek és más effélék alkalmazása nélkül érjük el. A késszánt ugyanis a főtengelyről állan­dóan azonosan kilengetett egy (illetve két) emelő segélyével ide-odamozgatjuk, mimellett az emelő oly módon van a kés­szánnal eltolhatóan kapcsolva, hogy az emelő forgáspontjához közelíthető vagy­aitól eltávolítható. Minthogy ily módon az az út, melyet a szánnak időegységen­ként meg kell tennie, meghosszabbíttatik vagy megrövidíttetik, a szánsebesség is növekedik, illetve csökken, amit az 1. ábra nyomán könnyen megmagyarázha­tunk. Az (a) vezérlő- vagy főtengelyen a (b) alaktárcsa van elrendezve, mely a (c) görgő útján a kétkarú (d) emelőt vezérli. A (d) emelő a helytálló (e) pont körül kilendül és szabad vége az (f) görgőre hat. Az (f) görgő a késszánon van meg­erősítve, mely a berajzolt nyilak irányá­ban ide-oda mozoghat. A (b) alaktárcsa á kétkarú (d) emelőt a vonalkázottan föl­tüntetett helyzetekbe hozza. Amellett a késszánon lévő (f) görgő az (L) utat teszi meg. Az (f) görgő ugyan a késszánon van megerősítve, azonban rajta akkép eltol­ható, hogy az emelő (e) forgáspontjához közelíthető vagy attól eltávolítható. Ha pl. a görgő az (fl) helyzetbe tolatik, akkor a kétkarú (cl) emelőnek változatlanul megmaradó kilengése mellett a (R) utat

Next

/
Thumbnails
Contents