63500. lajstromszámú szabadalom • Nyomásszabályozó leszálló gázvezetékek számára

(m) hornyot feléje húzott (o) cső bur- | kolja be. Az alsó (j) résznek szélébe (r) , körülfutó horony van beesztergályozva, azon célból, hogy a közlekedést az (m) i horony és (p) furat között a (j) alsó rész­nek tetszőleges helyzete mellett is biztosán föBfartsa. SZABADALMI IGÉNYEK . 1. Nyomásszabályozó, leszálló gázvezeté­kekhez, jellemezve könnyű fémből készült dugattyúnak változatlan és el raewi' áttíttetó' gázfúvókával való egye­sítése által. 2. Az 1. alatt igényelt nyomásszabályozó­nak kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a (h) dugattyúnak (g) csőnyúl­ványa (c) testbe van könnyen elmoz­gathatóan beillesztve és (f) résekkel működik együtt, melyeknek szabad keresztmetszete a dugattyú csőnyúl­ványa által szabályoztatok, oly mér­tékben, amint ezt a dugattyú alá ju­tott gázmennyiség túlnyomása meg­szabja. Az 1. és 2. alatt igényelt nyomássza­bályozó kiviteli alakja, jellemezve a dugattyú fölötti teret a fúvóka körüli keverotérrel összekötő (n, o-, p>, r) csa­tornák által, azon célból, hogy a du­gattyú tömítetlensége folytán átáramló gáz a keverőtérbe vezettessék. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA6 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁM BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents