63366. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cefréknek és más erjedőanyagoknak egy reá következő alkoholos erjesztést előkészítő savanyítására ammoniumvegyületek alkalmazása mellett

Megjelent 1914. évi április lió 29-én. MAGY. gjW KIR. SZABADALMI j||Bg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 63366. szám. IV/b. OSZTÁLY. Eljárás cefréknek és más erjedőanyagoknak egy reákövetkező alkoholos erjesztést előkészítő savanyításóra ammoniumvegyületek alkalmazása mellett. POLLAK ALFRÉD IGAZGATÓ PÁRIS/M MAISONS-ALFORTBAN. A bejelentés napja 1913 junius hó 16-ika. Elsőbbsége 1912 augusztus hó 8-ika. Az erjesztőipar több eljárásánál az erjedő­anyagban természetes savanyodást idézünk elő, hogy azt az élesztővel való erjesztésre alkalmasabbá tegyük. A tejsavképződés azonban á tejsavbaktérium nemétől és a hőfoktól függő savfoknál megáll. Ha a sav­képzést tovább akarjuk folytatni s az ezzel egybekapcsoltfiziológiaimódosulásokatinten­zivebbé akarjuk alakítani, akkor a már kelet­kezett és gátlóan ható savkoncentrációt al­káliával való neutralizás révén kell csök­kenteni. Ismeretes már most a tejsavgyár­tásból e célra kalciumkarbonátot keverni a cefréhez s ezáltal a képződött tejsavat kai­ciumlaktat alakjában lecsapni. Az új eljárásnál ezzel szemben a kép­ződött sav lekötésére ammoniákot vagy en­nek labilis vegyületeit alkalmazzuk. Ezáltal a képződött savat oldható sókká alakítjuk, mely csaknem az összes tekintetbe jövő eljárásoknál előnyös hatásúak a diastase szempontjából, s emellett nitrogént szolgál­tató, kiváló jó tápsókat képeznek a sarjadzó élesztő számára. Ismeretes ugyan már erjedő anyagoknak nitrogéntartalmát ammonium­vegyületekkel, többek között ammonium­karbonáttal is növelni; új azonban az am­moniákot vagy alkálikus hatású ammonium­l vegyületeket úgy alkalmazni, hogy azok a képződő sav arányában fokozatosan adagol­tatnak a cefrébe s ezáltal elsősorban jóval erősebb savkópződést idéznek elő s így nagyobb mennyiségű savammoniumsó kelet­kezését teszik lehetővé, mely viszont a további földolgozásnál pl. élesztőtáp- és izgatószer gyanánt szolgál. Egy további újítás abban áll, hogy az alkáliát nem ammóniák vagy ammónium -karbonát alakjában, hanem formaldehyddel képezett labilis vegyülete, t. i. hexamethylen­tetramin alakjában alkalmazzuk. Ez a tej­savat annyira megköti, hogy annak erjesz­tésgátló hatása kiküszöböltetik, mimellett a szerves savval képezett kettős vegyülete kitűnő izgatószert képez az élesztő számára. Ajánlottak ugyan már formaldehydet is az erjesztés elősegítésére s e célból ezen antiszeptikumot, pl. tejjel keverve az élesz­tőbe keverték, nem alkalmazták azonban még eddig ezen anyagot hexametbylen­tetramin alakjában a föntnevezett célra. Az ammoniáktartalma folytán erősen alká­likus kémhatású ezen kettős vegyület rend­kívül elősegíti a szervessav képződését s egyidejűleg előnyös nitrogénfölhalmozódáet létesít. Megjegyzendő, hogy fcexamethylen-

Next

/
Thumbnails
Contents