63359. lajstromszámú szabadalom • Folyó mélyében forgó lapátos kerék

Megjelent 1914. évi április hó 39-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 63859. szám, V/d/8. OSZTÁLY-. Folyó mélyében forgó lapátos kerék. KONDRA MIHÁLY NÉMA-INTÉZETI TANÁR VÁCZON. A bejelentés napja 1913 január hó 4-ike. Jelen találmány tárgya oly lapátos ke­rék, amely az eddigi vizikerekektől elté­rően nem a víz fölső rétegében, hanem a vízmedence alján, tehát a vízszin alatt van elhelyezve és így télen-nyáron egyen­lően használható. A találmány lényegében betonból, vagy más anyagból készített csatornában elhe­lyezett függélyes tengellyel ellátott vizike­rék, amelynek lapátjaira a víz ereje nyo­mást gyakorol és azt forgatja. A mellékelt rajzon a találmány példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve: 1. ábrán (A—B) metszetben, 2. ábrán fölülnézetben. (a) a lapátok, amelyek a (c) tengelyhez vannak fölerősítve, mely (c) tengely a (h) csapágyban forog. A (c) tengely fölső vége (e) kúpkerékkel van ellátva, amely az (f) kúpkerék közbeiktatásával a (g) kivezető tengelyt forgatja, amelyről az erő továbbítható. Az (a) lapátok alul és fölül (b) lapok­kal vannak födve, amelyek a lapátokra kerülő vizet kifolyni nem engedik úgy, hogy a víz a lapátokat továbbítani kény­telen. A találmány működése a következő: A vízmedence alján kiképezett csator­nába beépített vizikerék a csatorna alak­jának megfelelően kapja a hajtáshoz szükséges folyóvizet, mely víz az (a) la­pátokhoz érve, azokra nyomást gyakorol és azokat előre tolja, miáltal a lapátokat, illetve a (c) tengelyt forgásba hozza, mely forgást az (e), (f) kúpkerékáttétel a (g) tengelynek ad át. Jelen találmány az ismertetett kivitel­től számos eltéréssel is készíthető anél­kül, hogy ezáltál lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNY. Folyó mélyében forgó lapátos kerék, jel­lemezve a medence fenekén kiépített csatornában elhelyezett alul és fölül zárt és egy központi tengelyhez erő­sített lapátok által azon célból, hogy a csatornában vezetett víz ereje ki­használható és továbbítható legyen. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉ8ZVÉNV TÁR3A&ÁQ NVOMOÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents